مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضربه راه آهن سریع السیر چینی بر حمل و نقل هوایی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis on shock effect of China’s high-speed railway on aviation transport ترجمه عنوان مقاله تحلیل اثر ضربه راه آهن سریع السیر چینی بر حمل و نقل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشار مشتری و استقلال حسابرس: رکود بزرگ – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Client pressure and auditor independence: Evidence from the “Great Recession” of 2007–2009 ترجمه عنوان مقاله فشار مشتری و استقلال حسابرس: شواهدی از “رکود بزرگ” سال 2007-2009 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Competing for Foreign Direct Investment: The Case of Local Governments in China ترجمه عنوان مقاله رقابت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی: مورد دولت های محلی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات مالیات بر درآمد بر کاهش رشد اشتغال – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Short-term Effects of the Kansas Income Tax Cuts on Employment Growth ترجمه عنوان مقاله تاثیرات کوتاه مدت مالیات بر درآمد کانزاس بر کاهش رشد اشتغال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حکمرانی مالی، ظرفیت اطلاعات، و سرمایه مالی محلی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fiscal Governance, Information Capacity, and Subnational Capital Finance ترجمه عنوان مقاله حکمرانی مالی، ظرفیت اطلاعات، و سرمایه مالی محلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست های دولت مطلوب مربوط به بیکاری – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimal Government Policies Related to Unemployment ترجمه عنوان مقاله سیاست های دولت مطلوب مربوط به بیکاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت های طبیعی نابرابری ثروت – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Natural Limits of Wealth Inequality and the Effectiveness of Tax Policy ترجمه عنوان مقاله محدودیت های طبیعی نابرابری ثروت و اثربخشی سیاست مالیاتی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرات مالیات و محدودیت هزینه بر دولت محلی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impact of Tax and Expenditure Limits on Local Government Use of Tax-supported Debt ترجمه عنوان مقاله تاثیرات مالیات و محدودیت های هزینه ها بر دولت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمک های عمودی و بهره وری عمومی محلی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Vertical Grants and Local Public Efficiency: The Inference-disturbing Effect of Fiscal Equalization ترجمه عنوان مقاله کمک های عمودی و بهره وری عمومی محلی: تأثیر ناسازگاری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب محل در رژیم های مالیاتی شرکت – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Equilibria and Location Choice in Corporate Tax Regimes ترجمه عنوان مقاله تعادل و انتخاب محل در رژیم های مالیاتی شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات در رشد اشتغال به هنگام ثروتمند شدن – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Millionaires or Job Creators: What Really Happens to Employment Growth When You Stick It to the Rich? ترجمه عنوان مقاله میلیونرها و یا سازندگان شغل: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییرات جمعیت و قوانین تنظیم خدمات دولتی گسسته – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Population Shifts and Discrete Public Services Rationing Rules and the Support for Public Goods ترجمه عنوان مقاله تغییرات جمعیت و قوانین تنظیم خدمات دولتی گسسته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست مالی بهینه در مدل های تولیدی همپوشانی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimal Fiscal Policy in Overlapping Generations Models ترجمه عنوان مقاله سیاست مالی بهینه در مدل های تولیدی همپوشانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان