مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابتکارات سیاستی مدیریت توسعه پایدار اجتماعی – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Policy Initiatives for Governance of Socially Sustainable Development: India’s Account of Incessant Endeavors ترجمه عنوان مقاله ابتکارات سیاستی برای مدیریت توسعه پایدار اجتماعی: تلاش گزارشات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع قیمت ارقام در بازار سهام ایالات متحده – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Round Number Price Barriers in U.S. Stock Market ترجمه عنوان مقاله موانع قیمت ارقام در بازار سهام ایالات متحده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای اقتصادی گسترش شناخت حسابداری – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Economic Consequences of Expanding Accounting Recognition ترجمه عنوان مقاله پیامدهای اقتصادی گسترش شناخت حسابداری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد و حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر حساسیت اقتصادی بر فعالیت تحقیقاتی تحلیلگران – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Impact of Economy-Wide Sentiment on Analysts’ Research Activities ترجمه عنوان مقاله تاثیر حساسیت اقتصادی بر فعالیت تحقیقاتی تحلیلگران فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فساد تجاری و رونق اقتصادی – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business Corruption and Economic Prosperity ترجمه عنوان مقاله فساد تجاری و رونق اقتصادی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط اقتصاد گرایش های مرتبط اقتصاد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازخرید تعادل بدهی بانک ها – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Are Banks’ Below Par Own Debt Repurchases a Cause for Prudential Concern? ترجمه عنوان مقاله بازخرید تعادل بدهی بانک ها: انگیزه ای برای نگرانی احتیاطی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه کسب بیمه: سرمایه گذاری در برابر افزایش – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Insurance Acquisition Costs: Capitalizing Versus Expensing ترجمه عنوان مقاله هزینه های کسب بیمه: سرمایه گذاری در برابر افزایش فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آشکار سازی ضعف کنترل داخلی بر تصمیم گیری شرکت – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Mandatory Disclosure of Internal Control Weaknesses Affect Corporate Financing Decisions? ترجمه عنوان مقاله تاثیر آشکار سازی الزامی ضعف های کنترل داخلی بر تصمیم گیری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مزایای بانکداری رابطه ای – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 40 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Benefits of relationship banking: Evidence from consumer credit markets ترجمه عنوان مقاله مزایای بانکداری رابطه ای: شواهدی از بازارهای اعتباری مصرفی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازارهای اعتباری تحت عدم تقارن اطلاعاتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Credit markets under asymmetric information regarding the law ترجمه عنوان مقاله بازارهای اعتباری تحت عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با قانون فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جامع عموم و متخصصین بازار اعتباری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Generalists and specialists in the credit market ترجمه عنوان مقاله جامع عموم و متخصصین بازار اعتباری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت درآمد با استفاده از طبقه بندی تغییر درآمد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings management using classification shifting of revenues ترجمه عنوان مقاله مدیریت درآمد با استفاده از طبقه بندی تغییر درآمد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آناتومی آسیب پذیری های مالی و بحران های بانکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 52 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The anatomy of financial vulnerabilities and banking crises ترجمه عنوان مقاله آناتومی آسیب پذیری های مالی و بحران های بانکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان