مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تاثیر اجتماعی و اقتصادی LHC

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Forecasting the socio-economic impact of the Large Hadron Collider: A cost–benefit analysis to 2025 and  beyond ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی تاثیر اجتماعی و اقتصادی LHC: تجزیه و تحلیل هزینه-سود تا سال 2025 و فراتر از آن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The rate of return to investment in R&D: The case of research infrastructures ترجمه عنوان مقاله  نرخ بازگشت به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه: مورد زیرساخت های تحقیقاتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم پشتیبانی اجتماعی تحصیلات عالی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Enlarging the social basis of higher education: Lessons learned from extending a social support system with  a risk-sharing loan scheme in Portugal ترجمه عنوان مقاله  افزایش مبانی اجتماعی تحصیلات عالی: درسهایی از گسترش یک سیستم پشتیبانی اجتماعی با یک طرح وام در رابطه با  تقسیم ریسک در پرتغال فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ساختار فیزیکی اقتصاد شهری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The physical structure of urban economies — Comparative assessment ترجمه عنوان مقاله  ساختار فیزیکی اقتصاد شهری – ارزیابی مقایسه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و معماری گرایش های مرتبط  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی مجله  پیش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بحران اقتصادی بر تحقیقات عمومی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The effects of the economic crisis on public research: Spanish budgetary policies and research organizations ترجمه عنوان مقاله  تأثیر بحران اقتصادی بر تحقیقات عمومی: سیاست های بودجه اسپانیایی و سازمان های تحقیقاتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژیکی سازمانی سیاست زیست محیطی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Diversely moving towards a green economy: Techno-organisational decarbonisation trajectories and  environmental policy in EU sectors ترجمه عنوان مقاله  حرکت به طور متفاوت به سوی یک اقتصاد سبز : مسیرهای Decarbonisation تکنولوژیکی سازمانی و سیاست زیست  محیطی در بخش های اتحادیه اروپا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش باز کردن اقتصاد دایره ای چاپ سه بعدی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Unlocking value for a circular economy through 3D printing: A research agenda ترجمه عنوان مقاله  ارزش باز کردن یک اقتصاد دایره ای از طریق چاپ سه بعدی: یک برنامه تحقیقاتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل رشد اقتصادی شومپیتر منطقه خلاق

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  On research and development in a model of Schumpeterian economic growth in a creative region ترجمه عنوان مقاله  در تحقیق و توسعه در یک مدل رشد اقتصادی شومپیتر در یک منطقه خلاق فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد اقتصادی سرمایه گذاری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Causal relationship between ICT R&D investment and economic growth in Korea ترجمه عنوان مقاله  رابطه علمی بین سرمایه گذاری R & D ICT و رشد اقتصادی در کره فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق اثر سیگنال دولتی سوبسید

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The signal effect of Government R&D Subsidies in China: Do ownership matter? ترجمه عنوان مقاله  اثر سیگنال دولتی سوبسید های تحقیق و توسعه در چین: آیا مالکیت مهم است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبدیل خطرات بالینی به ارزش اقتصادی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Converting clinical risks into economic value: The role of expectations and institutions in health technology  development ترجمه عنوان مقاله  تبدیل خطرات بالینی به ارزش اقتصادی: نقش انتظارات و نهادها در توسعه فناوری سلامت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش dematerialization پیشرفت فنی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A simple extension of dematerialization theory: Incorporation of technical progress and the rebound effect ترجمه عنوان مقاله  یک گسترش ساده تئوری dematerialization: شامل پیشرفت فنی و اثر برگشتن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد مجله  پیش بینی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعامل نوآوری و استاندارد سازی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Interplay of innovation and standardization: Exploring the relevance in developing countries ترجمه عنوان مقاله  تعامل نوآوری و استاندارد سازی: بررسی ارتباط در کشورهای در حال توسعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  15 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت و مهندسی صنایع گرایش های مرتبط  مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان