مقاله انگلیسی رایگان در مورد مواد و پردازش در الکترونیک قدرت GaN عمودی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Materials and processing issues in vertical GaN power electronics ترجمه عنوان مقاله مسائل مربوط به مواد و پردازش در الکترونیک قدرت GaN عمودی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل های الکترونیک قدرت: گذشته، حال و آینده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Power electronics converters: Past, present and future ترجمه عنوان مقاله مبدل های الکترونیک قدرت: گذشته، حال و آینده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجهیزات الکتریکی قدرت برای سیستم MVDC کشتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A review of power electronics equipment for all-electric ship MVDC power systems ترجمه عنوان مقاله بررسی تجهیزات الکتریکی قدرت برای سیستم های قدرت MVDC کشتی تمام […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محاسبات عددی فاکتور حفاظت فیزیکی در زمینه اشعه گاما – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Numerical computation of the physical shielding factor for different structures of MOSFET in gamma irradiation field ترجمه عنوان مقاله محاسبات عددی فاکتور حفاظت فیزیکی ساختار های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی VAR دینامیک برای تقویت پایداری ولتاژ – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Retirement-Driven Dynamic VAR Planning for Voltage Stability Enhancement of Power Systems with High-Level Wind Power ترجمه عنوان مقاله برنامه ریزی VAR دینامیک برای تقویت پایداری ولتاژ […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل پایداری ولتاژ پویا برای ادغام پارک ها – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Approach to dynamic voltage stability analysis for DFIG wind parks integration ترجمه عنوان مقاله رویکردی برای تحلیل پایداری ولتاژ پویا برای ادغام پارک های باد DFIG […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مبدل جدید DC-DC سه سطحی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Novel Single-Input Dual-Output ThreeLevel DC-DC Converter ترجمه عنوان مقاله یک مبدل جدید DC-DC سه سطحی با خروجی دوگانه و ورودی تکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توپولوژی مبدل DC-DC برای سیستم روشنایی خیابان – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Integrated Topology of DC-DC Converter for LED Street Lighting System Based on Modular Drivers ترجمه عنوان مقاله توپولوژی مجتمع مبدل DC-DC برای سیستم روشنایی خیابان LED […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه در مبدل DC-DC کاسکددر ساختمان – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Study on a cascaded DC-DC converter for use in Building-Integrated Photovoltaics ترجمه عنوان مقاله مطالعه در مبدل DC-DC کاسکد برای استفاده در فتوولتائیک ساختمان یکپارچه فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمینه سازی توان راکتیو در مبدل DC-DC با استفاده از پارامتر تک فاز – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reactive Power Minimization in Bidirectional DCDC Converters Using A Unified-Phasor-Based Particle Swarm Optimization ترجمه عنوان مقاله کمینه سازی توان راکتیو در مبدل DC-DC دو طرفه با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل مدل با قدرت مبدل DC-DC در ترانسفورماتور کشش الکترونیکی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Model Predictive Control with Power Self-balancing of the Output Parallel DAB DC-DC Converters in Power Electronic Traction Transformer ترجمه عنوان مقاله کنترل پیش بینی مدل با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های DPWM در مبدل DC-DC سازگار با EMI – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله DPWM techniques in digitally controlled, EMI compliant DC-DC converters ترجمه عنوان مقاله تکنیک های DPWM در مبدل های DC-DC سازگار با EMI با کنترل دیجیتال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل DC-DC خازنی دیجیتال با کنترلر ردیابی بار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An all-digital low ripples capacitive DC-DC converter with load tracking controller ترجمه عنوان مقاله مبدل DC-DC خازنی کم موج تمام دیجیتال با کنترلر ردیابی بار […]

مشاهده و دانلود رایگان