مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی مقاوم میرایی فعال برای اینورتر تک مرحله ای – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Robust Design of Active Damping with Current Estimator for Single-Phase Grid-Tied Inverters ترجمه عنوان مقاله طراحی مقاوم میرایی فعال با برآورد فعلی برای اینورترهای تک مرحله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی فیزیکی مبتنی بر اینورتر سبک وزن و قابل تنظیم – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Ultra-lightweight and Reconfigurable Tristate Inverter Based Physical Unclonable Function Design ترجمه عنوان مقاله طراحی فیزیکی غیرقابل قبول مبتنی بر اینورتر بسیار سبک وزن و قابل تنظیم […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی یک آنالوگ چند مرحله ای تک فاز – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investigation of Single-Phase Multilevel Inverter Based on Series/Parallel-Connected H-Bridges ترجمه عنوان مقاله بررسی یک آنالوگ چند مرحله ای تک فاز مبتنی بر سری H / موازی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عملکرد سیستم حرارتی فتوولتاییک – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance Analysis of Photovoltaic Thermal System Using Silicone Oil Spectrum Filter ترجمه عنوان مقاله آنالیز عملکرد سیستم حرارتی فتوولتاییک با استفاده از فیلتر روغنی طیفی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار خطا برای ساختن سیستم فتوولتاییک مجتمع – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Automatic fault detection for Building Integrated Photovoltaic (BIPV ) systems using time series methods ترجمه عنوان مقاله تشخیص خودکار خطا برای ساختن سیستم فتوولتاییک مجتمع (BIPV) […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز رسوب گرد و غبار بر روی اتاقک های فتوولتاییک – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An analysis of the dust deposition on solar photovoltaic modules ترجمه عنوان مقاله آنالیز رسوب گرد و غبار بر روی اتاقک های فتوولتاییک فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های فازی ژنتیکی برای شارژ اتومبیل های الکتریکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Genetic Fuzzy Schedules for Charging Electric Vehicles ترجمه عنوان مقاله برنامه های فازی ژنتیکی برای شارژ اتومبیل های الکتریکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه اندازه جریان paste مبتنی بر فیبر نوری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Study on the measurement of paste flow based on the optical fiber system ترجمه عنوان مقاله مطالعه اندازه جریان paste مبتنی بر فیبر نوری فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مورد حسگر های فیبر نوری برای نظارت بر محیط – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Review on Optical Fiber Sensors for Environmental Monitoring ترجمه عنوان مقاله یک بررسی در مورد حسگر های فیبر نوری برای نظارت بر محیط فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فیبر نوری پلیمری برای سنجش زاویه و گشتاور – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Polymer Optical Fiber for Angle and Torque Measurements of a Series Elastic Actuator’s Spring ترجمه عنوان مقاله فیبر نوری پلیمری برای سنجش زاویه و گشتاور یک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل مدار الکترونیکی قالب کپک مخاطی نوسان محور – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Oscillation-Based Slime Mould Electronic Circuit Model for Maze-Solving Computations ترجمه عنوان مقاله مدل مدار الکترونیکی قالب کپک مخاطی نوسان محور برای محاسبات حل کننده پیچیدگی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت اطمینان بر اساس طرح سیستم قدرتی مایع – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reliability based design of fluid power pitch systems for wind turbines ترجمه عنوان مقاله قابلیت اطمینان بر اساس طرح سیستم های قدرتی مایع برای توربین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قابلیت اطمینان و نگهداری سیستم های قدرت الکتریکی – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reliability and Maintenance of Electrical Power System ترجمه عنوان مقاله قابلیت اطمینان و تعمیر و نگهداری سیستم های قدرت الکتریکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان