مقاله انگلیسی رایگان در مورد روان شناسی بحران ارتباط با بحران در ورزش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Preventing damage: The psychology of crisis communication buffers in organized sports ترجمه عنوان مقاله  جلوگیری از آسیب: روان شناسی بحران های ارتباط با بحران در ورزش های سازمان یافته فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  تربیت بدنی مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری محیطی چند لایه رشته بازیکن

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Achieving environmental sustainability: The case for multi-layered collaboration across disciplines and  players ترجمه عنوان مقاله  دستیابی به پایداری محیطی: مورد برای همکاری چند لایه در میان رشته ها و بازیکنان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  تربیت بدنی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درس باشگاه ورزشی و رسوائی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Sporting clubs and scandals – Lessons in governance ترجمه عنوان مقاله  باشگاه های ورزشی و رسوائی ها – درس های حکومتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  تربیت بدنی مجله  مرور مدیریت ورزش – Sport Management Review دانشگاه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری اخلاقی دوپینگ ورزش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Individual and contextual factors in ethical decision making: A case study of the most  significant doping scandal in Canadian university sports history ترجمه عنوان مقاله   عوامل فردی و مفهومی در تصمیم گیری اخلاقی: مطالعه موردی مهم ترین رسوایی دوپینگ در  تاریخ ورزش دانشگاه های کانادا فرمت مقاله  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مداخلات ضد دوپینگ نوجوانان در مدرسه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Evaluation of an anti-doping intervention for adolescents:Findings from a school-  based study ترجمه عنوان مقاله   ارزیابی مداخلات ضد دوپینگ برای نوجوانان: یافته های یک مطالعه مدرسه ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  تربیت بدنی مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دوپینگ در ورزش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Doping in sport: Whose problem is it? ترجمه عنوان مقاله   دوپینگ در ورزش: مشکل چه کسی است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  5 صفحه رشته های مرتبط  تربیت بدنی مجله  مرور مدیریت ورزش – Sport Management Review دانشگاه   گروه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازی ذهن ورزش Pan Pacific Masters

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Mind games: The inclusion of trivia as a sport in the Pan Pacific Masters Games ترجمه عنوان مقاله   بازی ذهن: شامل چیزهای بی اهمیت به عنوان یک ورزش در بازی های Pan Pacific Masters فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نبرد ورزش اکشن دیدگاه صنعتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   The ‘‘authenticitude’’ battle in action sports: A case-based industry perspective ترجمه عنوان مقاله  صحت و سقم نبرد در ورزش های اکشن: یک دیدگاه صنعتی مبتنی بر مورد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  تربیت بدنی مجله  مرور […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قدرت گفتمان سیاست شواهد در ورزش برای توسعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Power and discourse in the politics of evidence in sport for development ترجمه عنوان مقاله  قدرت و گفتمان در سیاست شواهد در ورزش برای توسعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  تربیت بدنی مجله  مرور مدیریت ورزش – […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داوطلب شدن والدین در ورزش جوانان جامعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Young people’s perspectives of parent volunteerism in community youth sport ترجمه عنوان مقاله  دیدگاه های جوانان از داوطلب شدن والدین در ورزش جوانان جامعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  تربیت بدنی مجله  مرور مدیریت ورزش – Sport […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات کیفی مدیریت ورزشی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Unclipping our wings: Ways forward in qualitative research in sport management ترجمه عنوان مقاله  نچیدن بال های ما: راه های رو به جلو در تحقیقات کیفی مدیریت ورزشی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  تربیت بدنی مجله  مرور […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنفدراسیون فوتبال آسیا توانمند سازی رویداد برای اطمینان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Leveraging events to ensure enduring benefits: The legacy strategy of the 2015 AFC Asian Cup ترجمه عنوان مقاله  توانمند سازی رویدادها برای اطمینان از مزایای پایدار: استراتژی باقی مانده جام آسیایی کنفدراسیون فوتبال آسیا 2015 فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی ورزش شنا و غرق شدن

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An unacceptable status quo: A sport development case study of swimming and drownings ترجمه عنوان مقاله  وضعیت کنونی غیر قابل قبول: مطالعه موردی ورزش شنا و غرق شدن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  تربیت بدنی مجله  مرور […]

مشاهده و دانلود رایگان