مقاله انگلیسی رایگان در مورد افشای ارزش منصفانه دارایی های برنامه بازنشستگی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fair value disclosure of pension plan assets and audit fees ترجمه عنوان مقاله افشای ارزش منصفانه دارایی های برنامه بازنشستگی و هزینه های حسابرسی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حسابرسی در مبارزه با فساد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of auditing in the fight against corruption ترجمه عنوان مقاله نقش حسابرسی در مبارزه با فساد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کمیته حسابرسی و نظارت بر سودآوری شرکت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of characteristics of audit committee and board on corporate profitability in Iran ترجمه عنوان مقاله تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی و نظارت بر سودآوری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصص کمیته حسابرسی و افشاکاری های آینده – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit committee accounting expertise and forward-looking disclosures: A study of the US companies ترجمه عنوان مقاله تجربه و تخصص کمیته حسابرسی و افشاکاری های آینده: مطالعه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر تکنولوژی اطلاعات مشتری بر قیمت گذاری حسابرسی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of client information technology capability on audit pricing ترجمه عنوان مقاله تاثیر تکنولوژی اطلاعات مشتری بر قیمت گذاری حسابرسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر رگولاتورهای بانک و حسابرسان خارجی بر میزان ذخایر زیان وام – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 50 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Effects of Bank Regulators and External Auditors on Loan Loss Provisions ترجمه عنوان مقاله تأثیر رگولاتورهای بانک و حسابرسان خارجی بر میزان ذخایر زیان وام […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشار مشتری و استقلال حسابرس: رکود بزرگ – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Client pressure and auditor independence: Evidence from the “Great Recession” of 2007–2009 ترجمه عنوان مقاله فشار مشتری و استقلال حسابرس: شواهدی از “رکود بزرگ” سال 2007-2009 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل برنامه ریزی هدف برای حسابداری مدیریت و حسابرسی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Goal programming model for management accounting and auditing: a new typology ترجمه عنوان مقاله مدل برنامه ریزی هدف برای حسابداری مدیریت و حسابرسی: توپولوژی جدید […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه برای ناسازگاری: مطالعه با حسابرسان داخلی – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 39 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Incentives for Dishonesty: An Experimental Study with Internal Auditors ترجمه عنوان مقاله انگیزه برای ناسازگاری: یک مطالعه تجربی با حسابرسان داخلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر استانداردهای گزارشگری مالی بر کیفیت گزارش مالی بانک ها – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) Adoption on the Quality of Financial Statements of Banks in Nigeria ترجمه عنوان مقاله تاثیر استانداردهای بین المللی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهداف اطمینان حسابرسی داخلی با حسابرس خارجی – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How assurance- and advisory-related purposes of internal auditing influence the cooperation with the external auditor Empirical evidence from two perspectives: Internal and external auditors ترجمه عنوان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حسابرسان داخلی در نقض پذیرش نقدی ضد پولی – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards a Proactive Role of Internal Auditors in Anti-Money Laundry Compliance Review: An Egyptian Perspective ترجمه عنوان مقاله در راستای نقش پیشگیرانه حسابرسان داخلی در نقض […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ویژگی کمیته حسابرسی در ارائه مجدد مالی – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Effect of Audit Committee Characteristics on Financial Restatements in Malaysia ترجمه عنوان مقاله اثر ویژگی های کمیته حسابرسی در ارائه مجدد مالی در […]

مشاهده و دانلود رایگان