مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال در دارایی های نامشهود و افشا توسط بانک های ایتالیایی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impairment of intangible assets and disclosure by Italian banks ترجمه عنوان مقاله اختلال در دارایی های نامشهود و افشا توسط بانک های ایتالیایی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intangible assets on the balance sheet and audit fees ترجمه عنوان مقاله دارایی های نامشهود در ترازنامه و هزینه های حسابرسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تصمیم اعطای اعتبار به SMEs – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of perceived default risk and accounting information quality on the decision to grant credit to SMEs ترجمه عنوان مقاله تأثیر ریسک پیش فرض درک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت بازار محصولات و مدیریت سود – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Product Market Competition and Earnings Management: A Firm-Level Analysis ترجمه عنوان مقاله رقابت بازار محصولات و مدیریت سود: یک تجزیه و تحلیل سطح شرکتی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد آینده بورس شرکت های چینی تحت گزارش ASBE-IFRS – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 51 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings Benchmarks, Earnings Management and Future Stock Performance of Chinese Listed Companies reporting under ASBE-IFRS ترجمه عنوان مقاله معیارهای درآمدها، مدیریت سود و عملکرد آینده بورس […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت سود و دستیابی مدیریتی برای تامین مالی بدهی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings quality and managerial access to debt financing: empirical evidence from Iran ترجمه عنوان مقاله کیفیت سود و دستیابی مدیریتی برای تامین مالی بدهی: شواهد تجربی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازی بازرسی حسابرسی داخلی و تاثیر هشداردهی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An inspection game of internal audit and the infuence of whistle‑blowing ترجمه عنوان مقاله بازی بازرسی حسابرسی داخلی و تاثیر هشداردهی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسی خارجی و پیش بینی ورشکستگی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله External audit and bankruptcy prediction ترجمه عنوان مقاله حسابرسی خارجی و پیش بینی ورشکستگی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معاملات شخصی مرتبط و هزینه حسابرسی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Related party transactions and audit fees: the role of the internal audit function ترجمه عنوان مقاله معاملات شخصی مرتبط و هزینه حسابرسی: نقش تابع حسابرسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه های ناخوشایند تشویق خدمات مالی و حسابرسی داخلی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Could perverse incentives encourage financial services compliance and internal audit staff to ignore or engage in illegal behaviour? ترجمه عنوان مقاله آیا می توان انگیزه های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 47 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Board of directors, audit committee, and firm performance: Evidence from Greece ترجمه عنوان مقاله هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت: شواهد از یونان فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد داده کاوی در زمینه ی پولشویی ضد پولی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data mining in anti-money laundering field ترجمه عنوان مقاله داده کاوی در زمینه ی پولشویی ضد پولی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی صنایع، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تصمیم گیری ارزیابی عملکرد پایداری شرکت حسابدار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A hybrid multiple criteria decision making model of sustainability performance evaluation for Taiwanese Certified Public Accountant firms ترجمه عنوان مقاله یک مدل تصمیم گیری چند […]

مشاهده و دانلود رایگان