مقاله انگلیسی رایگان در مورد چرخه یک دوره تحقیقاتی در سیستم اطلاعات حسابداری – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The life of an accounting information systems research course ترجمه عنوان مقاله چرخه یک دوره تحقیقاتی در سیستم اطلاعات حسابداری فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری سامانه اطلاعات حسابداری در روابط درون شرکتی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accounting information system innovation in interfirm relationships ترجمه عنوان مقاله نوآوری سامانه اطلاعات حسابداری در روابط درون شرکتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر رگولاتورهای بانک و حسابرسان خارجی بر میزان ذخایر زیان وام – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 50 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Effects of Bank Regulators and External Auditors on Loan Loss Provisions ترجمه عنوان مقاله تأثیر رگولاتورهای بانک و حسابرسان خارجی بر میزان ذخایر زیان وام […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فشار مشتری و استقلال حسابرس: رکود بزرگ – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Client pressure and auditor independence: Evidence from the “Great Recession” of 2007–2009 ترجمه عنوان مقاله فشار مشتری و استقلال حسابرس: شواهدی از “رکود بزرگ” سال 2007-2009 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل برنامه ریزی هدف برای حسابداری مدیریت و حسابرسی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Goal programming model for management accounting and auditing: a new typology ترجمه عنوان مقاله مدل برنامه ریزی هدف برای حسابداری مدیریت و حسابرسی: توپولوژی جدید […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نهادینه سازی حسابداری مدیریت در شرکت های خانوادگی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The institutionalization of management accounting tools in family firms: the relevance of multiple logics ترجمه عنوان مقاله نهادینه سازی حسابداری مدیریت در شرکت های خانوادگی: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انگیزه برای ناسازگاری: مطالعه با حسابرسان داخلی – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 39 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Incentives for Dishonesty: An Experimental Study with Internal Auditors ترجمه عنوان مقاله انگیزه برای ناسازگاری: یک مطالعه تجربی با حسابرسان داخلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر استانداردهای گزارشگری مالی بر کیفیت گزارش مالی بانک ها – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) Adoption on the Quality of Financial Statements of Banks in Nigeria ترجمه عنوان مقاله تاثیر استانداردهای بین المللی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهداف اطمینان حسابرسی داخلی با حسابرس خارجی – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How assurance- and advisory-related purposes of internal auditing influence the cooperation with the external auditor Empirical evidence from two perspectives: Internal and external auditors ترجمه عنوان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حسابرسان داخلی در نقض پذیرش نقدی ضد پولی – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards a Proactive Role of Internal Auditors in Anti-Money Laundry Compliance Review: An Egyptian Perspective ترجمه عنوان مقاله در راستای نقش پیشگیرانه حسابرسان داخلی در نقض […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خبرگی مالی هیئت مدیره و رفتار سود سهام شرکت ها – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Board financial expertise and dividend-paying behavior of firms: New insights from the emerging equity markets of China and Pakistan ترجمه عنوان مقاله خبرگی مالی هیئت مدیره […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محدودیت های طبیعی نابرابری ثروت – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Natural Limits of Wealth Inequality and the Effectiveness of Tax Policy ترجمه عنوان مقاله محدودیت های طبیعی نابرابری ثروت و اثربخشی سیاست مالیاتی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر ویژگی کمیته حسابرسی در ارائه مجدد مالی – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Effect of Audit Committee Characteristics on Financial Restatements in Malaysia ترجمه عنوان مقاله اثر ویژگی های کمیته حسابرسی در ارائه مجدد مالی در […]

مشاهده و دانلود رایگان