مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات سیاسی و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Political connections and audit report lag: Indonesian evidence ترجمه عنوان مقاله ارتباطات سیاسی و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی: شواهد اندونزیایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هویت های حرفه ای و سازمانی حسابداران و تجاری سازی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Auditors’ professional and organizational identities and commercialization in audit firms ترجمه عنوان مقاله هویت های حرفه ای و سازمانی حسابداران و تجاری سازی در شرکت های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عواقب کیفیت کمیته حسابرسی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The consequences of audit committee quality ترجمه عنوان مقاله عواقب کیفیت کمیته حسابرسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری گرایش های مرتبط حسابداری مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حاکمیت شرکتی و ویژگی های حسابرسی: مدارک SME – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corporate governance and audit features: SMEs evidence ترجمه عنوان مقاله حاکمیت شرکتی و ویژگی های حسابرسی: مدارک SME فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری و تمرین حسابرسی مستمر – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Innovation and Practice of Continuous Auditing ترجمه عنوان مقاله نوآوری و تمرین حسابرسی مستمر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری گرایش های مرتبط حسابرسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسی پیوسته سیستم های آنلاین – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Continuous Audit of Online Systems ترجمه عنوان مقاله حسابرسی پیوسته سیستم های آنلاین فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری گرایش های مرتبط حسابرسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه مدل کیفیت و فرآیند: بهبود ابزار حسابداری – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cost of quality and process model: improving accounting tools for attaining higher environmental efficiency ترجمه عنوان مقاله هزینه مدل کیفیت و فرآیند: بهبود ابزار حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات حسابداری به عنوان تسهیل کننده انتقال بین نسلی – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accounting information as a facilitator of inter-generational transfer in family businesses: The case of an Andalusian business family ترجمه عنوان مقاله اطلاعات حسابداری به عنوان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه های تراکنش و رقابت بین شرکت های حسابرسی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Transaction costs and competition among audit firms in local markets ترجمه عنوان مقاله هزینه های تراکنش و رقابت بین شرکت های حسابرسی در بازارهای محلی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سود، تنظیم حسابرسی و تامین مالی شرکت های بزرگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 52 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earnings management, audit adjustments, and the financing of corporate acquisitions: Evidence from China ترجمه عنوان مقاله مدیریت سود، تنظیم حسابرسی و تامین مالی شرکت های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه کنترل رسمی در کشتارگاه ها از طریق حسابرسی داخلی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Developing official control in slaughterhouses through internal audits ترجمه عنوان مقاله توسعه کنترل رسمی در کشتارگاه ها از طریق حسابرسی داخلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های گریزگاه مالیاتی و نقش چهار شرکت حسابداری بزرگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Tax haven networks and the role of the Big 4 accountancy firms ترجمه عنوان مقاله شبکه های گریزگاه مالیاتی و نقش چهار شرکت حسابداری بزرگ […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بینش رفتاری در زمینه مالیات بر کسب و کار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 45 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Behavioral Insights on Business Taxation: Evidence from Two Natural Field Experiments ترجمه عنوان مقاله بینش رفتاری در زمینه مالیات بر کسب و کار فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان