مقاله انگلیسی رایگان در مورد استاندارد حسابداری و اثر آن بر وضعیت مالی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The upcoming lease accounting standard and its impacts on lessee’s financial statements, and financial ratios ترجمه عنوان مقاله  استاندارد حسابداری اجاره در آینده نزدیک و اثرات آن بر صورت وضعیتهای مالی اجاره دار و نسبت های مالی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک حسابرسان از پیاده سازی استاندارد گزارشگری مالی بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Auditors’ perceptions of the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) in a developing country ترجمه عنوان مقاله  ادراک حسابرسان از پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در یک کشور در حال توسعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  33 صفحه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت از محیط زیست و ارتباط بازدهی اکولوژیکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The disclosure of environmental conservation costs and its relation to eco-efficiency Evidence from Japan ترجمه عنوان مقاله  افشای هزینه ‌های حفاظت از محیط زیست و ارتباط آن با بازدهی اکولوژیکی – اقتصادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  23 صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مبنای حسابداری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Role of Accrual Accounting Basis in the Prediction of Future Cash Flows: The Nigerian Evidence ترجمه عنوان مقاله  نقش مبنای حسابداری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی آتی: شواهدی از نیجریه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حق الزحمه حسابرسی و تصمیم گیری ساختار سرمایه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Audit fees and capital structure decision ترجمه عنوان مقاله  حق الزحمه های حسابرسی و تصمیم گیری ساختار سرمایه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  36 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت وحسابداری گرایش های مرتبط  مهندسی مالی و ریسک، حسابرسی، حسابداری مالی و مدیریت مالی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سازمانی مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Institutional development, state ownership, and corporate cash holdings: Evidence from China ترجمه عنوان مقاله توسعه سازمانی، مالکیت دولتی و دارایی نقدی شرکت: سندی از چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط مدیریت و حسابداری گرایش های مرتبط مدیریت تحول، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Modeling power networks using dynamic phasors in the dq0 reference frame ترجمه عنوان مقاله تجارت crowded در سهام فردی، اهداف سرمایه گذاری در سهام فردی و برگشت مازاد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  15 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، اقتصاد و حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The relevance of strategic management accounting to popular culture: The world of West End Musicals ترجمه عنوان مقاله  ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی: پایان موزیکال جهان غرب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری و مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد با حسابداری مدیریت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Does management accounting mediate the relationship between cost system design and performance? ترجمه عنوان مقاله  آیا حسابداری مدیریت به عنوان میانجی رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد آن می باشد؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آمادگی IFRS برای متخصصان امور مالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Are financial professionals ready for IFRS?: An exploratory study ترجمه عنوان مقاله  آیا متخصصان امور مالی آمادگی IFRS را دارند؟: یک مطالعه توضیحی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری مالی مجله  پیشرفت در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر برآورد مالی بر موقعیت مالی و عملکرد تجاری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Impact Of Accounting Estimates On Financial Position And Business Performance – Case Of Non-Current Intangible And Tangible Assets ترجمه عنوان مقاله  تاثیر برآوردهای مالی بر موقعیت مالی و عملکرد تجاری – مورد دارایی ‌های نامشهود و مشهود غیرجاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز انتقادی در زمینه حسابداری انتقادی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A case study of critique: Critical perspectives on critical accounting ترجمه عنوان مقاله  یک نمونه موردی مقاله انتقادی: چشم اندازهای انتقادی در زمینه حسابداری انتقادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  22 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری مدیریت مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب حسابرس به دنبال حجم معاملات ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Auditor selection following auditor turnover: Do peers’ choices matter? ترجمه عنوان مقاله  انتخاب حسابرس به دنبال حجم معاملات حسابرس: آیا انتخاب های همتایان اهمیتی دارد؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  15 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابرسی مجله  حسابداری، […]

مشاهده و دانلود رایگان