مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد ارتباط بهتر بین حسابداران در سطح ورودی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Making entry-level accountants better communicators: A Singapore-based study of communication tasks, skills, and attributes ترجمه عنوان مقاله  ایجاد ارتباط بهتر بین حسابداران در سطح ورودی: یک مطالعه در کشور سنگاپور بر روی وظایف، مهارت ها و ویژگی های ارتباطات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش سواد مالی حسابداری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An exploratory study of financial literacy training for accounting and business majors ترجمه عنوان مقاله  یک مطالعه اکتشافی برای آموزش سواد مالی برای حسابداری و رشته های تجاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری مجله  مجله بین […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برقراری تماس متخصصان جلسات میزگرد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The benefits of providing contact with practitioners in round table forums: Undergraduate student perception  of the experience ترجمه عنوان مقاله  مزایای برقراری تماس با متخصصان در جلسات میزگرد: درک دانشجویان کارشناسی از تجربه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی شخصیت و تفاوت جنسیتی مدل روان سنجی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A predictive psychometric model to identify personality and gender differences of college majors ترجمه عنوان مقاله  یک مدل روان سنجی پیش بینی کننده برای شناسایی شخصیت و تفاوت جنسیتی در رشته های کالج فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش حسابداری در حس یکپارچگی مالکیت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The role of accounting in making sense of post-acquisition integration ترجمه عنوان مقاله  نقش حسابداری در ایجاد حس یکپارچگی بعد از مالکیت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  حسابداری مجله  مجله اسکاندیناویایی مدیریت – Scandinavian Journal of Management […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نسخه بتا و اسطوره بی طرفی بازار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Betas and the myth of market neutrality ترجمه عنوان مقاله  نسخه های بتا و اسطوره بی طرفی بازار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و حسابداری گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار MBA مجله  مجله بین […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی مدل سازی مسیر PLS برای حسابداری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Accounting for sampling weights in PLS path modeling: Simulations and empirical examples ترجمه عنوان مقاله  حسابداری برای سنگینی نمونه برداری در مدل سازی مسیر PLS: شبیه سازی و نمونه تجربی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و […]

Read More