مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازگویی حسابداری و سیاست پولی شرکت – Sage 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Accounting Restatements and Corporate Cash Policy ترجمه عنوان مقاله بازگویی حسابداری و سیاست پولی شرکت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری و مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از اختیارات بانکی از طریق رویدادهای وام – SSRN 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fair Value Exposure, Auditor Specialization, and Banks’ Discretionary Use of the Loan Loss Provision ترجمه عنوان مقاله قرار گرفتن در معرض ارزش منصفانه، تخصص حسابرسان و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر اعضای کمیته حسابرسی و سبک آنها بر انتخاب گزارشگری مالی – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Board Members With Style: The Effect of Audit Committee Members and Their Personal Styles on Financial Reporting Choices ترجمه عنوان مقاله اعضای هیئت مدیره با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابرسی داخلی در هند و چین – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internal Auditing in India and China: Some Empirical Evidence and Issues for Research ترجمه عنوان مقاله حسابرسی داخلی در هند و چین: برخی شواهد تجربی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر آشکار سازی ضعف کنترل داخلی بر تصمیم گیری شرکت – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Mandatory Disclosure of Internal Control Weaknesses Affect Corporate Financing Decisions? ترجمه عنوان مقاله تاثیر آشکار سازی الزامی ضعف های کنترل داخلی بر تصمیم گیری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش حسابرسی: دستورالعمل برای شفافیت بیشتر – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reflections and Review on the Audit Procedure: Guidelines for More Transparency ترجمه عنوان مقاله بازتاب و بررسی در مورد روش حسابرسی: دستورالعمل برای شفافیت بیشتر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران اعتماد در میان شرکت های انرژی چینی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Path Analysis of Greenwashing in a Trust Crisis Among Chinese Energy Companies: The Role of Brand Legitimacy and Brand Loyalty ترجمه عنوان مقاله تحلیل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تایید خارجی اطلاعات حسابداری و معاملات دارایی غیرمستقیم – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 55 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله External Verifiability of Accounting Information and Intangible Asset Transactions ترجمه عنوان مقاله قابلیت اثبات و تایید خارجی اطلاعات حسابداری و معاملات دارایی غیرمستقیم فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استقلال حسابرسان حسابرسی کیفیت مقامات منطقه ای در بازرسی مالی – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of Fraud Risk Assesment, Auditor Independence of Audit of the Quality of Financial Inspectorate Regional Authorities ترجمه عنوان مقاله تاثیر ارزیابی ریسک تقلب، استقلال حسابرسان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حکمرانی و افشای مدیریت ریسک توسط هیئت مدیره – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Simple Best Practice Guide for Making Governance and Risk Management Disclosures by Governing Boards and Senior Managers ترجمه عنوان مقاله یک راهنمای بهترین روش ساده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمایل کارکنان حسابرس برای ارتباط با مشتریان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Staff Auditors’ Proclivity for Computer-Mediated Communication with Clients and its Effect on Skeptical Behavior ترجمه عنوان مقاله تمایل کارکنان حسابرس برای ارتباط به واسطه رایانه با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر پذیرش IFRS در بازار اعتباری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of the Adoption of IFRS on the Credit Market: Evidence from Brazil ترجمه عنوان مقاله تأثیر پذیرش IFRS در بازار اعتباری: شواهد از برزیل فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابعاد کیفیت اطلاعات در مدیریت ریسک امنیت اطلاعات – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Integrating information quality dimensions into information security risk management (ISRM) ترجمه عنوان مقاله ابعاد کیفیت اطلاعات در مدیریت ریسک امنیت اطلاعات (ISRM) فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان