مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصص صنعتی شریک حسابرس و کیفیت حسابرسی – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit partner industry specialization and audit quality: Evidence from Spain ترجمه عنوان مقاله تخصص صنعتی شریک حسابرس و کیفیت حسابرسی: شواهدی از اسپانیا فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رابطه حسابرسی داخلی و عملکرد امنیت اطلاعات بر پیامدهای امنیت اطلاعات – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The influence of a good relationship between the internal audit and information security functions on information security outcomes ترجمه عنوان مقاله تاثیر یک رابطه خوب بین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روند فساد، محیط زیست، حسابداری اخلاقی و اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 2 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Trends in corruption, environmental, ethical and social accounting ترجمه عنوان مقاله روند فساد، محیط زیست، حسابداری اخلاقی و اجتماعی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی بیمه: رویکرد هزینه سرمایه ای – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Insurance valuation: A computable multi-period cost-of-capital approach ترجمه عنوان مقاله ارزیابی بیمه: یک رویکرد هزینه سرمایه ای چند زمانه قابل محاسبه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه سرمایه در ضمانتنامه وام دولتی به شرکت کوچک – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cost of capital and public loan guarantees to small firms ترجمه عنوان مقاله هزینه سرمایه در ضمانتنامه های وام دولتی به شرکت های کوچک فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات بده بستان زمان کیفیت هزینه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Time Cost Quality Trade-off Problems : a survey exploring the assessment of quality ترجمه عنوان مقاله مشکلات بده بستان زمان کیفیت هزینه: یک تحقیق برای کاوش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه مدل پیش بینی گسسته خاکستری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Study of a discrete grey forecasting model based on the quality cost characteristic curve ترجمه عنوان مقاله مطالعه مدل پیش بینی گسسته خاکستری بر اساس منحنی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه یابی مبتنی بر هدف و موقعیت نوآورانه اکتشافی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Target costing and innovation-exploratory configurations: A comparison of fsQCA, multivariate regression, and variable cluster analysis ترجمه عنوان مقاله هزینه یابی مبتنی بر هدف و موقعیت نوآورانه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق درباره هرینه یابی مبتنی بر هدف – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Research on target costing: past, present and future ترجمه عنوان مقاله تحقیق درباره هرینه یابی مبتنی بر هدف: گذشته، حال و آینده فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان محور – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Time-driven activity-based costing: Designing a model in a Portuguese production environment ترجمه عنوان مقاله هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان محور: طراحی یک مدل در محیط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیاده سازی سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در شرکت تولیدی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The implementation of an Activity-Based Costing (ABC) system in a manufacturing company ترجمه عنوان مقاله پیاده سازی سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در شرکت تولیدی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتماد حسابرس خارجی بر حسابرس داخلی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Experimental evidence on external auditor reliance on the internal audit ترجمه عنوان مقاله شواهد تجربی در مورد اعتماد حسابرس خارجی بر حسابرس داخلی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر حاکمیت شرکتی بر انتخاب حسابرس – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of corporate governance on auditor choice: evidence from Germany ترجمه عنوان مقاله تأثیر حاکمیت شرکتی بر انتخاب حسابرس: شواهدی از آلمان فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان