مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوش بینی و بدبینی به عنوان پیش گوی خلاقیت کارمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The optimism-pessimism ratio as predictor of employee creativity: the promise of duality ترجمه عنوان مقاله نسبت خوش بینی و بد بینی به عنوان پیش گوی خلاقیت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی سلفی: کاوش خودشیفتگی در رسانه های اجتماعی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Selfie-Marketing: Exploring Narcissism and Self-Concept in Visual User-Generated Content on Social Media ترجمه عنوان مقاله بازاریابی سلفی: کاوش خودشیفتگی و خودانگاری در محتوای دیداری تولید شده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهبران تجاری خودشیفته به عنوان خبرنگاران ممتاز – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Narcissistic business leaders as heralds of the self-proclaimed excellence ترجمه عنوان مقاله رهبران تجاری خودشیفته به عنوان خبرنگاران ممتاز خود اظهار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کاهش افسردگی بر بهره وری کار و درآمد – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of Depression Alleviation on Work Productivity and Income Among HIV Patients in Uganda ترجمه عنوان مقاله اثرات کاهش افسردگی بر بهره وری کار و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شدت کار، خستگی عاطفی و رضایت از زندگی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Work intensity, emotional exhaustion, and life satisfaction: the moderating role of psychological detachment ترجمه عنوان مقاله شدت کار، خستگی عاطفی و رضایت از زندگی: نقش واسطه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط رضایت شغلی و رضایت از زندگی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How do career satisfaction and life satisfaction associate? ترجمه عنوان مقاله ارتباط رضایت شغلی و رضایت از زندگی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی و مشارکت کارکنان در گمرک مالزی – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Relationship between Job Satisfaction and Employee Engagement At Royal Malaysian Customs Department (RMCD) ترجمه عنوان مقاله رابطه رضایت شغلی و مشارکت کارکنان در اداره گمرک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معنویت کارکنان و عملکرد شغلی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does employees’ spirituality enhance job performance? The mediating roles of intrinsic motivation and job crafting ترجمه عنوان مقاله معنویت کارکنان و عملکرد شغلی: نقش انگیزه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ایجاد مشارکت کاری و اختلال روانی در بین کارکنان ژاپن – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Job crafting, work engagement, and psychological distress among Japanese employees: a cross-sectional study ترجمه عنوان مقاله ایجاد فرصت های شغلی، مشارکت کاری و اختلال روانی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش سازگاری شغلی و شجاعت در رضایت از زندگی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of career adaptability and courage on life satisfaction in adolescence ترجمه عنوان مقاله نقش سازگاری شغلی و شجاعت در رضایت از زندگی در نوجوانی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط بین فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش و قابلیت نوآوری – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Relationships among organizational culture, knowledge sharing, and innovation capability: a case of the automobile industry in Taiwan ترجمه عنوان مقاله روابط بین فرهنگ سازمانی، اشتراک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ سازمانی شرکت های ساختمانی غانی – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational culture of Ghanaian construction firms ترجمه عنوان مقاله فرهنگ سازمانی شرکت های ساختمانی غانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هماهنگی مدیران ارزیابی جو و فرهنگ سازمانی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Concordance Between Administrator and Clinician Ratings of Organizational Culture and Climate ترجمه عنوان مقاله هماهنگی بین مدیران و مربیان ارزیابی جو و فرهنگ سازمانی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان