مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی و فشار روانی کارکنان بخش مددکاری اجتماعی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Work satisfaction and mental pressure of social workers and workers in social services ترجمه عنوان مقاله رضایت شغلی و فشار روانی کارکنان بخش مددکاری اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقابله با استرس در شرایط روانشناسی بالینی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله It’s like being in a little psychological pressure cooker sometimes! A qualitative study of stress and coping in pre-qualification clinical psychology ترجمه عنوان مقاله یک مطالعه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی با انجام پیوند کبد – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational learning-by-doing in liver transplantation ترجمه عنوان مقاله یادگیری سازمانی با انجام پیوند کبد فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، روانشناسی گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری سازمانی: نقش محیط فیزیکی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Organizational Learning: The Role of the Physical Environment ترجمه عنوان مقاله یادگیری سازمانی: نقش محیط فیزیکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، روانشناسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات روانشناختی در افسردگی نوجوانان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Psychoeducational interventions in adolescent depression: A systematic review ترجمه عنوان مقاله مداخلات روانشناختی در افسردگی نوجوانان: بررسی سیستماتیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزارهای غربالگری افسردگی پس از زایمان – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Postpartum Depression Screening Tools: A Review ترجمه عنوان مقاله ابزارهای غربالگری افسردگی پس از زایمان: یک بررسی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اورترپلاستی بر اضطراب و افسردگی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of Urethroplasty on Anxiety and Depression ترجمه عنوان مقاله اثر اورترپلاستی بر اضطراب و افسردگی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت در اپی ژنتیک افسردگی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Progress in Epigenetics of Depression ترجمه عنوان مقاله پیشرفت در اپی ژنتیک افسردگی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی گرایش های مرتبط روانشناسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افسردگی عمده در خانه بزرگسالان سالمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Major Depression and Subthreshold Depression among Older Adults Receiving Home Care ترجمه عنوان مقاله افسردگی عمده و افسردگی زیر آستانه ای بین دریافت مراقبت در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد موانع پذیرش فناوری ساختمان سبز در کشورهای در حال توسعه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 45 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Critical barriers to green building technologies adoption in developing countries: The case of Ghana ترجمه عنوان مقاله موانع بحرانی برای پذیرش فناوری ساختمان سبز در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر هوش هیجانی در عملکرد کاری کارکنان IT – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of Emotional Intelligence on Job Performance of IT employees: A gender study ترجمه عنوان مقاله تاثیر هوش هیجانی در عملکرد کاری کارکنان واحد IT: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های HR و عملکرد کارکنان – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله HR practices and employee performance: the mediating role of well-being ترجمه عنوان مقاله روش های HR و عملکرد کارکنان: نقش واسطه گری کار خوب فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز فرضی عملکرد کاری کارکنان بر اساس HPHRP – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hypothetical Analysis of Employees’ Work Performance based on HPHRP ترجمه عنوان مقاله آنالیز فرضی عملکرد کاری کارکنان بر اساس HPHRP فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان