مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنوع موثر هوش هیجانی تیم منبع یابی میان کارکردی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Affective diversity and emotional intelligence in cross-functional sourcing teams ترجمه عنوان مقاله  تنوع موثر و هوش هیجانی در تیم های منبع یابی میان کارکردی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله مدیریت خرید و تامین – […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه جنسیتی مورد تعادل کار زندگی استرس درک شده محل کنترل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A gender perspective on work-life balance, perceived stress, and locus of control ترجمه عنوان مقاله  یک دیدگاه جنسیتی در مورد تعادل کار و زندگی، استرس درک شده و محل کنترل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادراک ارزش توسط کودک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How is value perceived by children? ترجمه عنوان مقاله  چگونگی ادراک ارزش توسط کودکان؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی گرایش های مرتبط  روانشناسی بالینی كودک و نوجوان مجله  مجله تحقیقات بازاریابی – Journal of Business Research […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجربیات عاطفی متناقض متوالی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Coping with sequential conflicting emotional experiences ترجمه عنوان مقاله  مقابله با تجربیات عاطفی متناقض متوالی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  روانشناسی مجله  مجله تحقیقات بازاریابی – Journal of Business Research دانشگاه  دانشکده کسب و کار Paul Merage، […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روانشناسی فاصله روانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The psychology of psychic distance: Antecedents of asymmetric perceptions ترجمه عنوان مقاله  روانشناسی فاصله روانی: سوابق ادراکات نامتقارن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و روانشناسی مجله  مجله کسب و کار جهانی – Journal of World Business […]

Read More