مقاله انگلیسی رایگان در مورد آسیب پذیری خشم: نقش اختلالات فکری و روانی و جنسیت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Identifying vulnerability to violence: the role of psychopathy and gender ترجمه عنوان مقاله شناسایی آسیب پذیری خشم: نقش اختلالات فکری و روانی و جنسیت فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر و شیوع خشونت در کودکان – NCBI 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Lifetime and past-year prevalence of children’s exposure to violence in 9 Balkan countries: the BECAN study ترجمه عنوان مقاله طول عمر و شیوع خشونت در کودکان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامد های تجاوز و خشونت انسانی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Animal models of excessive aggression: implications for human aggression and violence ترجمه عنوان مقاله مدل های حیوانی خشونت بیش از اندازه: پیامد هایی برای تجاوز و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ماتریالیسم به عنوان جبران عزت نفس دانش آموزان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Materialism as compensation for self-esteem among lower-class students ترجمه عنوان مقاله ماتریالیسم به عنوان جبران عزت نفس در میان دانش آموزان طبقه پایین تر فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عزت نفس و حسادت: بی ثباتی اعتماد به نفس – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Self-esteem and envy: Is state self-esteem instability associated with the benign and malicious forms of envy? ترجمه عنوان مقاله عزت نفس و حسادت: آیا بی ثباتی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سطوح هوش هیجانی و ارتباطات در حرفه های فناوری اطلاعات – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Emotional intelligence and communication levels in information technology professionals ترجمه عنوان مقاله سطوح هوش هیجانی و ارتباطات در حرفه های فناوری اطلاعات فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش هیجانی و عملکرد خلاق: دیدگاه عدم اطمینان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Emotional intelligence and creative performance: Looking through the lens of environmental uncertainty and cultural intelligence ترجمه عنوان مقاله هوش هیجانی و عملکرد خلاق: از طریق دیدگاه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت از زندگی و استفاده از مراقبت های بهداشتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Relationship Between Life Satisfaction and Healthcare Utilization: A Longitudinal Study ترجمه عنوان مقاله رابطه بین رضایت از زندگی و استفاده از مراقبت های بهداشتی: یک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش سازگاری شغلی و شجاعت در رضایت از زندگی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of career adaptability and courage on life satisfaction in adolescence ترجمه عنوان مقاله نقش سازگاری شغلی و شجاعت در رضایت از زندگی در نوجوانی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استرس خود سنجی و واکنش روانشناسی در پزشکی – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Self-reported stress and psychophysiological reactivity in paramedics ترجمه عنوان مقاله استرس خود سنجی و واکنش روانشناسی در پزشکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیگار کشیدن، خوردن بخاطر استرس و وزن بدن – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smoking, Stress Eating, and Body Weight: The Moderating Role of Perceived Stress ترجمه عنوان مقاله سیگار کشیدن، خوردن بخاطر استرس و وزن بدن: نقش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر استرس بر باروری و رفتارهای اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impacts of stress on reproductive and social behaviors ترجمه عنوان مقاله اثرات استرس بر باروری و رفتارهای اجتماعی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر متقابل استرس بر وابسته بودن مدولاسيون درد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Opposite Effects of Stress on Pain Modulation Depend on the Magnitude of Individual Stress Response ترجمه عنوان مقاله اثر متقابل استرس بر وابسته بودن مدولاسيون درد […]

مشاهده و دانلود رایگان