مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد کنترل بهینه مدل ابولا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Optimal control application to an Ebola model ترجمه عنوان مقاله  کاربرد کنترل بهینه برای یک مدل ابولا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  پزشکی و ریاضی گرایش های مرتبط  تحقیق در عملیات مجله  مجله بیومدیکال گرمسیری آسیایی و […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره وری پاره تو کومپانز و شبکه DEA

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Pareto–Koopmans efficiency and network DEA ترجمه عنوان مقاله  بهره وری پاره تو کومپانز و شبکه DEA فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  44 صفحه رشته های مرتبط  ریاضی مجله  مجله امگا – Omega دانشگاه  دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران کلمات کلیدی  تجزیه […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یادگیری روش OR ترکیبی بررسی NINES

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Learning from mixed OR method practice: The NINES case study ترجمه عنوان مقاله  یادگیری از روش OR ترکیبی: مطالعه مورد NINES فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  12صفحه رشته های مرتبط  مهندسی صنایع و ریاضی  گرایش های مرتبط  ریاضی کاربردی مجله  مجله امگا – Omega […]

Read More