مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف یون فلز سنگین نیکل از فاضلاب با استفاده از نانو ذرات کربن – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Removal of Heavy Metal Nickel-Ions from Wastewaters Using Carbon Nanodots from Frying Oil ترجمه عنوان مقاله حذف یون های فلز سنگین نیکل از فاضلاب ها […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزودنی های کلرید در حذف فلزات سنگین بهبود یافته – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله New advancement perspectives of chloride additives on enhanced heavy metals removal and phosphorus fixation during thermal processing of sewage sludge ترجمه عنوان مقاله دیدگاه های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از لجن در تصفیه الکتروکینتیک – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 46 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Biosurfactants enhanced heavy metals removal from sludge in the electrokinetic treatment ترجمه عنوان مقاله افزایش حذف فلزات سنگین از لجن در تصفیه الکتروکینتیک با بیوسورفکتانت […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از فاضلاب توسط جاذب های کشاورزی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Removal of heavy metals from wastewater using modified agricultural adsorbents ترجمه عنوان مقاله حذف فلزات سنگین از فاضلاب با استفاده از جاذب های کشاورزی اصلاح […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف یون فلزات سنگین از آب با استفاده از شناور بودن یون – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Removal of heavy metal ions from water using ion flotation ترجمه عنوان مقاله حذف یون های فلزات سنگین از آب با استفاده از شناور بودن […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب های آلی فلزی برای حذف فلزات سنگین از آب – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Metal–organic frameworks for heavy metal removal from water ترجمه عنوان مقاله چارچوب های آلی فلزی برای حذف فلزات سنگین از آب فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از جداسازی تربو الکترواستاتیک در بازیافت ضایعات پلاستیکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Application of tribo-electrostatic separation in the recycling of plastic wastes ترجمه عنوان مقاله استفاده از جداسازی تربو الکترواستاتیک در بازیافت ضایعات پلاستیکی فرمت مقاله انگلیسی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد LIBS-Raman: تجزیه و تحلیل کالکولی های کلیه – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله LIBS-Raman: an effective complementary approach to analyze renal-calculi ترجمه عنوان مقاله LIBS-Raman: یک رویکرد موثر مکمل برای تجزیه و تحلیل کالکولی های کلیه فرمت مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه های الکتروشیمیایی مدرن برای سنتز محصولات ارگانیک – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Applications of Metal-Organic Frameworks in Electrochemical Sensors ترجمه عنوان مقاله جنبه های الکتروشیمیایی مدرن برای سنتز محصولات ارگانیک ارزش افزوده فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش الکتروشیمیایی دی اکسید کربن برای سنتز سوخت سبز – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Electrochemical reduction of CO2 for synthesis of green fuel ترجمه عنوان مقاله کاهش الکتروشیمیایی دی اکسید کربن برای سنتز سوخت سبز فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

Read More