مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت ماژول آزمایشی از غشای فیبر توخالی کامپوزیتی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fabrication of a pilot scale module of thin film composite hollow fiber membrane for osmotic pressure-driven processes ترجمه عنوان مقاله ساخت ماژول مقیاس آزمایشی از […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آماده سازی یک آمین شاخه ای و ترکیبات اپوکسی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Preparation of a branched amine and physical and thermal studies of epoxy compositions including the amine compound ترجمه عنوان مقاله آماده سازی یک آمین شاخه […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی بسته بندی برای بهبود عمر مفید میوه ها – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Packaging technology for improving shelf-life of fruits based on a nanoporous–crystalline polymer ترجمه عنوان مقاله تکنولوژی بسته بندی برای بهبود عمر مفید میوه ها بر […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر همزمانی نانوفیلرهای نقره اکسید گرافین – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Synergistic effect of graphene oxide-silver nanofillers on engineering performances of polyelectrolyte complex nanofiber membranes ترجمه عنوان مقاله اثر همزمانی نانوفیلرهای نقره اکسید گرافین بر عملکرد […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روغن نباتی و مواد زیستی به عنوان پلی استر ساز PVC – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Epoxidized vegetable oil and bio-based materials as PVC plasticizer ترجمه عنوان مقاله روغن نباتی و مواد زیستی به عنوان پلی استر ساز PVC فرمت مقاله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جراحی پری اپیکال با استفاده از پودر کربنات کلسیم هیدروکسید – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Nonsurgical Clinical Management of Periapical Lesions Using Calcium Hydroxide-Iodoform-Silicon-Oil Paste ترجمه عنوان مقاله مدیریت جراحی پری اپیکال با استفاده از پودر کربنات کلسیم هیدروکسید یدوفرم سیلیکون […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ایمنی و مقایسه سلنیوم سدیم و بیوسلنیوم – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Safety Assessment and Comparison of Sodium Selenite and Bioselenium Obtained from Yeast in Mice ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ایمنی و مقایسه سلنیوم سدیم و بیوسلنیوم حاصل […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درمان ناتوانی فلوروکینولون وابسته – هینداوی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Treatment of the Fluoroquinolone-Associated Disability: The Pathobiochemical Implications ترجمه عنوان مقاله درمان ناتوانی فلوروکینولون وابسته: پیامدهای پاتوبیولوژیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی و […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانوذرات Pd-Ni بر روی اکسید تیتانیوم – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Pd-Ni nanoparticles supported on titanium oxide as effective catalysts for Suzuki-Miyaura coupling reactions ترجمه عنوان مقاله نانوذرات Pd-Ni بر روی اکسید تیتانیوم برای واکنش های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات اصطکاکی و پوشیده از آلیاژ دیرگداز بر پایه کریستال نیکل – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Friction and Wear Characteristics of Single Crystal Ni-Based Superalloys at Elevated Temperatures ترجمه عنوان مقاله خصوصیات اصطکاکی و پوشیده از آلیاژ دیرگداز بر پایه کریستال […]

Read More