مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی سمیت ژنی در شرایط آزمایشگاهی علف کش ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله In vitro genotoxicity assessment of dinitroaniline herbicides pendimethalin and trifluralin ترجمه عنوان مقاله ارزیابی سمیت ژنی در شرایط آزمایشگاهی علف کش های دینیتروانیلین پاندیمتالین و […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجمع سرب در پوسته صدف، یک ابزار بالقوه برای پایش محیطی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Lead accumulation in oyster shells, a potential tool for environmental monitoring ترجمه عنوان مقاله تجمع سرب در پوسته صدف، یک ابزار بالقوه برای پایش محیطی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دگرشکلی کربن به عنوان حسگر برای نظارت بر محیط (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Carbon allotropes as sensors for environmental monitoring ترجمه عنوان مقاله دگرشکلی کربن به عنوان حسگر برای نظارت بر محیط فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زمان واقعی جریان آب با استفاده از مدل مخزن پروکسی و نظریه همجوشی داده (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  60 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Real-time management of the waterflooding process using proxy reservoir modeling and data fusion theory ترجمه عنوان مقاله مدیریت زمان واقعی فرایند جریان آب با استفاده […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات ناخالصی توسط مراحل توسعه محصول و دارو (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impurity Investigations by Phases of Drug and Product Development ترجمه عنوان مقاله تحقیقات ناخالصی توسط مراحل توسعه محصول و دارو فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گوگردزدایی بنزین توسط فرآیند تراوش تبخیری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Pervaporative desulfurization of gasoline: A review ترجمه عنوان مقاله  گوگردزدایی بنزین توسط فرآیند تراوش تبخیری: یک بررسی مروری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط مهندسی شیمی و شیمی گرایش های مرتبط  شیمی تجزیه و مهندسی فرآیند مجله  مهندسی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آماده سازی پوشش فیبر تهی پلی تقویت شده بافته شده اولترافیلتراسیون ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Preparation of robust braid-reinforced poly (vinyl chloride) ultrafiltration hollow fiber membrane with antifouling surface and application to filtration of activated sludge solution ترجمه عنوان مقاله  آماده سازی پوشش های فیبر تهی پلی (وینیل کلرید) تقویت شده بافته شده اولترافیلتراسیون دارای سطح ضد رسوبی و کاربردهای آن در محلول رسوب فعال […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت آلفای گليكوسيدی غربالگری بازدارنده بر اساس عدم تغییر نانوذرات طلا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Sensitive colorimetric assays for a-glucosidase activity and inhibitor screening based on unmodified gold nanoparticles ترجمه عنوان مقاله  آزمایشات دقیق رنگ سنجی برای فعالیت آلفای گليكوسيدی و غربالگری بازدارنده مبتنی بر عدم تغییر نانوذرات طلا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  17 صفحه رشته […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش سنتز سولووترمال و الکتروشیمیایی HKUST-1

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Solvothermal and electrochemical synthetic method of HKUST-1 and its methane storage capacity ترجمه عنوان مقاله  روش سنتز سولووترمال و الکتروشیمیایی HKUST-1 و ظرفیت ذخیره‌سازی متان در آن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  13 صفحه رشته های مرتبط  شیمی گرایش های مرتبط شیمی […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل عملکرد استاندارد برای آنالیز لیپید هیدروپروکسید در خونابه انسان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Standard operation protocol for analysis of lipid hydroperoxides in human serum using a fully automated method based on solid-phase extraction and liquid chromatography–mass spectrometry in selected reaction monitoring ترجمه عنوان مقاله  پروتکل عملکرد استاندارد برای آنالیز لیپید هیدروپروکسید در خونابه انسان با استفاده از یک روش کاملا مکانیزه مبنی بر […]

Read More