مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت بحران در روابط عمومی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Crisis Management Between Public Relations and the Holonic Multi-Agent Approach ترجمه عنوان مقاله مدیریت بحران در روابط عمومی و رویکرد چند عاملی هولونیک فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social Media in Crisis Management: An Evaluation and Analysis of Crisis Informatics Research ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران: ارزیابی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جانبداری رسانه های جمعی و اجتماعی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Collective mass media bias, social media, and non-partisans ترجمه عنوان مقاله جانبداری رسانه های جمعی انبوه، رسانه های اجتماعی و غیر متعصب ها فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات رسانه های جمعی بر فعالیت های تجاری – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mass media effects on trading activities: television broadcasting evidence from Japan ترجمه عنوان مقاله اثرات رسانه های جمعی بر فعالیت های تجاری: مدارک پخش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های جمعی و نسبت دادن اشتباه برای جهانی سازی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mass media and the attribution of blame for globalization ترجمه عنوان مقاله رسانه های جمعی و نسبت دادن اشتباه برای جهانی سازی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رسانه های جمعی بر جذب واکسن – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mass media effect on vaccines uptake during silent polio outbreak ترجمه عنوان مقاله تاثیر رسانه های جمعی بر جذب واکسن در طی شیوع بیماری فلج اطفال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت در تحقیقات رسانه های اجتماعی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Advances in Social Media Research: Past, Present and Future ترجمه عنوان مقاله پیشرفت در تحقیقات رسانه های اجتماعی: گذشته، حال و آینده فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روابط عمومی و زمینه های مشارکت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Public relations and zones of engagement: Employees’ lived experiences and the fundamental nature of employee engagement ترجمه عنوان مقاله روابط عمومی و زمینه های مشارکت: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چند نفر مرا لایک کردند؟ ارتباط رسانه های اجتماعی و اعتماد به نفس – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How many likes did I get?: Purpose moderates links between positive social media feedback and self-esteem ترجمه عنوان مقاله چند نفر من را لایک کردند؟ […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد WIRED: اثر تکنولوژی در استرس (کورتیزول) و التهاب – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله WIRED: The impact of media and technology use on stress (cortisol) and inflammation (interleukin IL-6) in fast paced families ترجمه عنوان مقاله WIRED: تأثیر استفاده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی در تجارت جزئی مدل AIDA ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic Use of Social Media for Small Business Based on the AIDA Model ترجمه عنوان مقاله  استفاده استراتژیکی از رسانه اجتماعی در تجارت های جزئی بر پایه مدل AIDA فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم ارتباطات اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش شرکت چند ملیتی در توسعه صنعت روابط عمومی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Multinational corporations’ role in developing Vietnam’s public relations industry through corporate social responsibility ترجمه عنوان مقاله  نقش شرکت های چند ملیتی در توسعه صنعت روابط عمومی ویتنام از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت روابط عمومی در آفریقای جنوبی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Changing conversation and dialogue through LeadSA: An example of public relations activism in South Africa ترجمه عنوان مقاله  تغییر گفتگو از طریق LeadSA: نمونه ای از فعالیت های روابط عمومی در آفریقای جنوبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان