مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی لرزه ای قاب های خرپای لرزان با دامپر اصطکاک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance-based seismic design of staggered truss frames with friction dampers ترجمه عنوان مقاله عملکرد مبتنی بر طراحی لرزه ای قاب های خرپای لرزان با دامپر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مقاوم سازی لرزه ای با مدل های عددی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of the seismic retrofitting of an unreinforced masonry building using numerical modeling and ambient vibration measurements ترجمه عنوان مقاله ارزیابی مقاوم سازی لرزه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بهبود یافته تخمین ریسک لرزه ای – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An improved model for seismic risk assessment in Portugal ترجمه عنوان مقاله یک مدل بهبود یافته برای تخمین ریسک لرزه ای در پرتغال فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای ستون های بتنی تقویت شده تحت میدان محدود شده (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Seismic Behavior of Under Confined Square Reinforced Concrete Columns ترجمه عنوان مقاله رفتار لرزه ای ستون های بتنی تقویت شده تحت میدان محدود شده فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاوم سازی ساختمان با مدل های عددی و اندازه گیری لرزه ای محیطی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of the seismic retrofitting of an unreinforced masonry building using numerical modeling and ambient vibration measurements ترجمه عنوان مقاله ارزیابی مقاوم سازی لرزه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایش سانتریفیوژ کاهش روانگرایی خاک ماسه‌ای با ستون سنگی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Numerical Simulation of Centrifuge Experiments on Liquefaction Mitigation of Silty Soils using Stone Columns ترجمه عنوان مقاله  شبیه سازی عددی آزمایشات سانتریفیوژ کاهش روانگرایی خاک های ماسه‌ای با استفاده از ستون های سنگی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل غیر خطی نوسانی جنبشی جهت پاسخ لرزه ای سازه بر روی فونداسیون ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A simplified Nonlinear Sway-Rocking model for evaluation of seismic response of structures on shallow foundations ترجمه عنوان مقاله یک مدل غیر خطی ساده شده نوسانی- جنبشی جهت ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه های قرار گرفته بر روی فونداسیون های سطحی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قاب بتن مسلح با بادبند کمانش ناپذیر زیگزاگی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Seismic responses of reinforced concrete frames with buckling restrained braces in zigzag configuration ترجمه عنوان مقاله  پاسخ های لرزه ‌ای قاب های بتن مسلح با بادبندهای کمانش ناپذیر زیگزاگی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی عمران گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی عددی برای ارزیابی ساختاری و سازه کامپوزیت بتن فولادی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Refined numerical modelling for the structural assessment of steel-concrete composite beam-to-column joints under seismic loads ترجمه عنوان مقاله  مدل سازی عددی برای ارزیابی ساختاری و سازه کامپوزیت های بتن فولادی در مفاصل تیر و ستون تحت بار زلزله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات […]

مشاهده و دانلود رایگان