مقاله انگلیسی رایگان در مورد نشست ساختمان با فونداسیون سطحی ناشی از روانگرایی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Liquefaction-induced settlement and tilting of buildings with shallow foundations based on field and laboratory observation ترجمه عنوان مقاله نشست و شیب ساختمان با فونداسیون های سطحی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل حساسیت با میراگرهای ویسکوز غیرخطی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Adjoint sensitivity analysis and optimization of hysteretic dynamic systems with nonlinear viscous dampers ترجمه عنوان مقاله تحلیل حساسیت و بهینه سازی سیستم های دینامیکی هیسترتیک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قانون طراحی ظرفیت ستونها با میراگرهای ویسکوز – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modified capacity design rule for columns in tall steel MRFs with linear viscous dampers within the framework of Eurocode 8 ترجمه عنوان مقاله قانون طراحی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی لرزه ای اولیه ساختمان ها با میراگرهای ویسکوز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A “direct five-step procedure” for the preliminary seismic design of buildings with added viscous dampers ترجمه عنوان مقاله “روش مستقیم پنج مرحله ای” برای طراحی لرزه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی لرزه ای قاب های RC با میراگرهای ویسکوز – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Simplified probabilistic seismic assessment of RC frames with added viscous dampers ترجمه عنوان مقاله ارزیابی لرزه ای احتمالی ساده از قاب های RC با میراگرهای ویسکوز […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بهینه میراگرهای ویسکوز غیرخطی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimal design of nonlinear viscous dampers for frame structures ترجمه عنوان مقاله طراحی بهینه میراگرهای ویسکوز غیرخطی برای ساختارهای قاب فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی رانش باقیمانده احتمالی SMRFs با میراگرهای ویسکوز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Probabilistic residual drift assessment of SMRFs with linear and nonlinear viscous dampers ترجمه عنوان مقاله ارزیابی رانش باقیمانده احتمالی SMRFs با میراگرهای ویسکوز خطی و غیر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی روش های طراحی بهینه میراگرهای ویسکوز – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of optimal design methods of viscous dampers ترجمه عنوان مقاله ارزیابی روش های طراحی بهینه میراگرهای ویسکوز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک خطی سازي برای ساختارهای با میراگرهای ویسکوز – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Improved stochastic linearization technique for structures with nonlinear viscous dampers ترجمه عنوان مقاله تکنیک خطی سازي تصادفی اصلاح شده برای ساختارهای با میراگرهای ویسکوز غيرخطی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ساختمان پس از زلزله با منطق فازی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Post-earthquake assessment of buildings damage using fuzzy logic ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ساختمان پس از زلزله با استفاده از منطق فازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری لرزه ای پی کم عمق در خاک آهکی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of the Seismic Bearing Capacity of Shallow Foundations Located on the Two-Layered Clayey Soils ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ظرفیت باربری لرزه ای پی های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ظرفیت باربری پی های کم عمق در شن از N و φ – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Comparative Study on Bearing Capacity of Shallow Foundations in Sand from N and ϕ ترجمه عنوان مقاله مطالعات تطبیقی در مورد ظرفیت باربری پی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی ظرفیت باربری فونداسیون دیواری سبک – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prediction of bearing capacity of thin-walled foundation: a simulation approach ترجمه عنوان مقاله پیش بینی ظرفیت باربری فونداسیون دیواری سبک: یک روش شبیه سازی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان