مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای موج شکن ها در زمین های پیچیده – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Seismic behavior of breakwaters on complex ground by numerical tests: Liquefaction and post liquefaction ground settlements ترجمه عنوان مقاله رفتار لرزه ای موج شکن ها […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کرنش چرخه ای برای تخمین رهاسازی روانگرایی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessment of the cyclic strain approach for evaluating liquefaction triggering ترجمه عنوان مقاله ارزیابی رویکرد کرنش چرخه ای برای تخمین رهاسازی روانگرایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهاسازی روانگرایی ناشی از زلزله و پاسخ پس از روانگرایی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A 3D model for earthquake-induced liquefaction triggering and post-liquefaction response ترجمه عنوان مقاله یک مدل سه بعدی برای رهاسازی روانگرایی ناشی از زلزله و پاسخ پس […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قانون طراحی ظرفیت ستونها با میراگرهای ویسکوز – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modified capacity design rule for columns in tall steel MRFs with linear viscous dampers within the framework of Eurocode 8 ترجمه عنوان مقاله قانون طراحی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی بهینه میراگرهای ویسکوز غیرخطی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimal design of nonlinear viscous dampers for frame structures ترجمه عنوان مقاله طراحی بهینه میراگرهای ویسکوز غیرخطی برای ساختارهای قاب فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پودر زباله شیشه ای در عملیات پایدارسازی بتن – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Waste glass powder as partial replacement of cement for sustainable concrete practice ترجمه عنوان مقاله پودر زباله شیشه ای به عنوان جایگزین جزئی سیمان در عملیات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسل جایگزین سازی زباله شیشه ای در بتن سبک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Potential of Substituting Waste Glass in Aerated Light Weight Concrete ترجمه عنوان مقاله پتانسل جایگزین سازی زباله شیشه ای در بتن سبک هوادهی شده فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش ویژگی های مکانیکی و دوام بتن متراکم بازیافتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing mechanical and durability properties of recycled aggregate concrete ترجمه عنوان مقاله افزایش ویژگی های مکانیکی و دوام بتن متراکم بازیافتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد خستگی اسلب های بتنی مسلح شده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fatigue performance of orthogonally reinforced concrete slabs: Experimental investigation ترجمه عنوان مقاله عملکرد خستگی اسلب های بتنی مسلح شده متعامد: تحقیقات تجربی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امپدانس بتن آرمه تحت شرایط ماتریکس ترک خورده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 39 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Electrochemical polarization and impedance of reinforced concrete and hybrid fiber-reinforced concrete under cracked matrix conditions ترجمه عنوان مقاله قطبش الکتروشیمیایی و امپدانس بتن آرمه و بتن […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد ضایعات پلاستیکی در تیرهای بتنی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance of plastic wastes in fiber-reinforced concrete beams ترجمه عنوان مقاله عملکرد ضایعات پلاستیکی در تیرهای بتنی تقویت شده فیبر دار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی مقاومت فشاری بتن بازیافتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Compressive strength prediction of recycled concrete based on deep learning ترجمه عنوان مقاله پیش بینی مقاومت فشاری بتن بازیافتی بر اساس یادگیری عمیق فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی استحکام بتنی بازیافتی خودمتراکم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of self-compacting recycled concrete robustness by statistical approach ترجمه عنوان مقاله ارزیابی استحکام بتنی بازیافتی خودمتراکم با استفاده از روش آماری فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان