مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه طراحی و ساخت پل های قطارهای سریع السیر – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Development of design and construction of high-speed railway bridges in Germany ترجمه عنوان مقاله توسعه طراحی و ساخت پل های قطارهای سریع السیر در آلمان فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های نقشه برداری برای سنجش مزایای پارک شهری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An evaluation of participatory mapping methods to assess urban park benefits ترجمه عنوان مقاله یک ارزیابی مشارکتی روش های نقشه برداری برای سنجش مزایای پارک شهری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار ستون فولادی FRP پر شده از فولاد فیبر تقویت شده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Behavior of steel fiber-reinforced concrete-filled FRP tube columns: Experimental results and a finite element model ترجمه عنوان مقاله رفتار ستون های فولادی FRP پر شده از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیافت کامپوزیت پلی پروپیلن تقویت شده با فیبر باگاس – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A recyclability study of bagasse fiber reinforced polypropylene composites ترجمه عنوان مقاله مطالعه قابل بازیافت کامپوزیت های پلی پروپیلن تقویت شده با فیبر باگاس فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت خارجی برای لنگر درجا سیگنال در لولای پلاستیکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fiber Reinforced Polymer as External Reinforcement for Single Cast-in Anchors in Plastic Hinge Zones ترجمه عنوان مقاله پلیمر تقویت شده فیبر به عنوان تقویت خارجی برای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمودار طراحی برای ستون های بتن مسلح و دیوارهای برشی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Direct Design Method and Design Diagrams for Reinforced Concrete Columns and Shear walls ترجمه عنوان مقاله روش طراحی مستقیم و نمودار طراحی برای ستون های بتن […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی وزن مخصوص دیوار برشی RC – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bar Layout and Weight Optimization of Special RC Shear Wall ترجمه عنوان مقاله چیدمان نوار و بهینه سازی وزن مخصوص دیوار برشی RC فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت برشی دیوارهای برشی موجدار فولاد سخت – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Shear resistance of stiffened steel corrugated shear walls ترجمه عنوان مقاله مقاومت برشی دیوارهای برشی موجدار فولاد سخت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ثبات احتمالی سد خاکی با روش المان محدود – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Probabilistic stability analysis of an earth dam by Stochastic Finite Element Method based on field data ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل ثبات احتمالی سد خاکی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درجه خطر عمل مرحله ای مخزن سد خاکی در فصل سیل – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A quantitative model for danger degree evaluation of staged operation of earth dam reservoir in flood season and its application ترجمه عنوان مقاله یک مدل کمی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عدم اعتبار کمی سیمان پرتلند بر اساس آنالیز BSE و EDS – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Quantitative invalidation characterization of Portland cement based on BSE and EDS analysis ترجمه عنوان مقاله خصوصیات عدم اعتبار کمی سیمان پرتلند بر اساس آنالیز BSE و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعال سازی شیمیایی سیمان پورتلند مخلوط شده با اسلگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Chemical activation of slag-blended Portland cement ترجمه عنوان مقاله فعال سازی شیمیایی سیمان پورتلند مخلوط شده با اسلگ فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضایعات تولید پشم معدنی به عنوان افزودنی سیمان پرتلند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mineral wool production waste as an additive for Portland cement ترجمه عنوان مقاله ضایعات تولید پشم معدنی به عنوان افزودنی سیمان پرتلند فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان