مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای ستون های فولادی آسیب دیده از زلزله – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Study on seismic behavior of encased steel jacket-strengthened earthquake-damaged composite steel-concrete columns ترجمه عنوان مقاله رفتار لرزه ای ستون های فولادی کامپوزیتی آسیب دیده از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الکترود نظارت خوردگی درجای جدید برای سازه های بتن آرمه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A novel in-situ corrosion monitoring electrode for reinforced concrete structures ترجمه عنوان مقاله الکترود نظارت خوردگی درجای جدید برای سازه های بتن آرمه فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای پایه های بتنی در سازه های پل واقعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Investigation and verification on seismic behavior of precast concrete frame piers used in real bridge structures: Experimental and numerical study ترجمه عنوان مقاله رفتار لرزه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای ستون های بتنی توسط خاموت ها – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on seismic behaviors of concrete columns confined by corroded stirrups and lateral strength prediction ترجمه عنوان مقاله رفتار لرزه ای ستون های بتنی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر استرس های عمودی و فلنج ها در رفتار لرزه ای ساختمان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of vertical stresses and flanges on seismic behavior of unreinforced brick masonry ترجمه عنوان مقاله اثر استرس های عمودی و فلنج ها در رفتار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای دیوار برشی کامپوزیت بتنی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on seismic behavior of steel plate reinforced concrete composite shear wall ترجمه عنوان مقاله رفتار لرزه ای دیوار برشی کامپوزیت بتنی تقویت شده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد میزان شدت زمین لرزه افقی در امتداد هیمالیا – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Overestimation of the earthquake hazard along the Himalaya: constraints in bracketing of medieval earthquakes from paleoseismic studies ترجمه عنوان مقاله برآورد میزان شدت زمین لرزه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار داده های لحظه ای زمین لرزه – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Seismic moment release data in earthquake catalogue: Application of Hurst statistics in delineating temporal clustering and seismic vulnerability ترجمه عنوان مقاله انتشار داده های لحظه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید بتن سبز با استفاده از ضایعات بازیافتی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Production of green concrete using recycled waste aggregate and byproducts ترجمه عنوان مقاله تولید بتن سبز با استفاده از ضایعات بازیافتی و فرآورده های جانبی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه بتن سبز از زباله های زراعی و ساختمانی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Development of Green Concrete from Agricultural and Construction Waste ترجمه عنوان مقاله توسعه بتن سبز از زباله های زراعی و ساختمانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عنصر ماکرو برای مدل سازی کجی فونداسیون سطحی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A macro-element for the modelling of shallow foundation deformations under seismic load ترجمه عنوان مقاله عنصر ماکرو برای مدل سازی کجی فونداسیون سطحی تحت بار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تیرهای فولادی تقویت شده دندانه دار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Numerical study on notched steel beams strengthened by CFRP plates ترجمه عنوان مقاله تیرهای فولادی تقویت شده دندانه دار توسط صفحات CFRP فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت در برابر نفوذ با سرعت بالا CFRP – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 39 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Experimental Investigation into The High Velocity Penetration Resistance of CFRP and CFRP/Aluminium Laminates ترجمه عنوان مقاله مقاومت در برابر نفوذ با سرعت بالا CFRP […]

مشاهده و دانلود رایگان