مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی زلزله با استفاده از شبکه های عصبی – اسپرینگر 2006

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2006 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Earthquake Forecasting Using Neural Networks: Results and Future Work ترجمه عنوان مقاله پیش بینی زلزله با استفاده از شبکه های عصبی: نتایج و کار آینده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلت فرم خدمات امور دولتی برای شهر هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Government affairs service platform for smart city ترجمه عنوان مقاله پلت فرم خدمات امور دولتی برای شهر هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش مدل های سیستم آب با یکپارچه سازی داده های بزرگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing water system models by integrating big data ترجمه عنوان مقاله افزایش مدل های سیستم آب با یکپارچه سازی داده های بزرگ فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های هوشمند برای مدیریت داده های جغرافیایی – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intelligent Methods for Managing Geospatial Data at the US Federal Government ترجمه عنوان مقاله روش های هوشمند برای مدیریت داده های جغرافیایی در دولت فدرال ایالات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی لرزه ای قاب های خرپای لرزان با دامپر اصطکاک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance-based seismic design of staggered truss frames with friction dampers ترجمه عنوان مقاله عملکرد مبتنی بر طراحی لرزه ای قاب های خرپای لرزان با دامپر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم تکراری برای تحليل ساختارهای خمشی خرپایی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effective iterative algorithm for the Limit Analysis of truss-frame structures by a kinematic approach ترجمه عنوان مقاله الگوریتم تکراری موثر برای تحليل محدود ساختارهای خمشی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی مقاوم سازی لرزه ای با مدل های عددی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of the seismic retrofitting of an unreinforced masonry building using numerical modeling and ambient vibration measurements ترجمه عنوان مقاله ارزیابی مقاوم سازی لرزه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل بهبود یافته تخمین ریسک لرزه ای – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An improved model for seismic risk assessment in Portugal ترجمه عنوان مقاله یک مدل بهبود یافته برای تخمین ریسک لرزه ای در پرتغال فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازسازی زیرساخت بحرانی: تخمین ریسک بر اساس منطق فازی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Critical Infrastructure Renewal: A Framework for Fuzzy Logic Based Risk Assessment and Microscopic Traffic Simulation Modelling ترجمه عنوان مقاله بازسازی زیرساخت بحرانی: تخمین ریسک بر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آماده سازی اختلالات: مداخله برنامه ریزی استراتژیک تشخیصی برای توسعه پایدار (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Preparing for disruptions: A diagnostic strategic planning intervention for sustainable development ترجمه عنوان مقاله آماده سازی اختلالات: مداخله برنامه ریزی استراتژیک تشخیصی برای توسعه پایدار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترابری شهری در برنامه ریزی استراتژیک شهر (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Urban freight transport in city strategic planning ترجمه عنوان مقاله ترابری شهری در برنامه ریزی استراتژیک شهر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط شهرسازی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی زیرساخت های شارژ سریع بین شهری برای وسایل نقلیه الکتریک (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Long-term strategic planning of inter-city fast charging infrastructure for battery electric vehicles ترجمه عنوان مقاله برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت زیرساخت های شارژ سریع […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد محیطی سازه های چوبی مختلف برای سقف های شیبدار (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Environmental performances of different timber structures for pitched roofs ترجمه عنوان مقاله عملکرد محیطی سازه های چوبی مختلف برای سقف های شیبدار فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان