مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکل تعمیر راه آهن تصادفی مسیریابی تاکتیکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  New heuristics for the Stochastic Tactical Railway Maintenance Problem ترجمه عنوان مقاله  اکتشافات جدید برای مشکل تعمیر راه آهن تصادفی مسیریابی تاکتیکی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی عمران گرایش های مرتبط  برنامه ریزی حمل و نقل […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در بهینه سازی مشارکتی برای زمانبندی قطار در قطارهای سریع السیر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Collaborative optimization for train scheduling and train stop planning on high-speed railways ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مشارکتی برای زمانبندی قطار و برنامه ریزی ایست در قطارهای سریع السیر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  20 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی عمران گرایش […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میزان بازدهی سرمایه بازسازی ظرفیت حمل و نقل

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Maximizing the rate of return on the capital employed in shipping capacity renewal ترجمه عنوان مقاله  به حداکثر رساندن میزان بازدهی سرمایه مورد استفاده در بازسازی ظرفیت حمل و نقل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  12صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و عمران گرایش […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد ایمنی حمل ونقل شهری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Safety performance monitoring and measurement of civil aviation unit ترجمه عنوان مقاله  نظارت بر عملکرد ایمنی و اندازه گیری واحد حمل ونقل شهری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  مهندسی عمران گرایش های مرتبط  برنامه ریزی حمل و […]

Read More