مقاله انگلیسی رایگان در مورد امپدانس بتن آرمه تحت شرایط ماتریکس ترک خورده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 39 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Electrochemical polarization and impedance of reinforced concrete and hybrid fiber-reinforced concrete under cracked matrix conditions ترجمه عنوان مقاله قطبش الکتروشیمیایی و امپدانس بتن آرمه و بتن […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد ضایعات پلاستیکی در تیرهای بتنی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance of plastic wastes in fiber-reinforced concrete beams ترجمه عنوان مقاله عملکرد ضایعات پلاستیکی در تیرهای بتنی تقویت شده فیبر دار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه کاربرد فیبر بتن آرمه در مدخل آبگیر – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Study on application of fiber-reinforced concrete in sluice gates ترجمه عنوان مقاله مطالعه کاربرد فیبر بتن آرمه در مدخل آبگیر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی مقاومت فشاری بتن بازیافتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Compressive strength prediction of recycled concrete based on deep learning ترجمه عنوان مقاله پیش بینی مقاومت فشاری بتن بازیافتی بر اساس یادگیری عمیق فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی استحکام بتنی بازیافتی خودمتراکم – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of self-compacting recycled concrete robustness by statistical approach ترجمه عنوان مقاله ارزیابی استحکام بتنی بازیافتی خودمتراکم با استفاده از روش آماری فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خواص مکانیکی بتن بازیافتی با مصالح آجر خاک رسی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mechanical properties of recycled concrete with demolished waste concrete aggregate and clay brick aggregate ترجمه عنوان مقاله خواص مکانیکی بتن بازیافتی با مصالح بتی ضایعات تخریبی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مصالح بتنی بازیافت شده و تاثیر آن در تولید بتن جدید – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Properties of recycled concrete aggregate and their influence in new concrete production ترجمه عنوان مقاله مصالح بتنی بازیافت شده و تاثیر آن در تولید بتن جدید […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارایی انعطاف پذیر از تیرهای بتن مسلح ساخته شده با مصالح بازیافتی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Flexural performance of reinforced concrete beams made with recycled concrete coarse aggregate ترجمه عنوان مقاله کارایی انعطاف پذیر از تیرهای بتن مسلح ساخته شده با مصالح […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد روش های یادگیری عمیق در تصاویر هوایی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance Comparison of Deep Learning Techniques for Recognizing Birds in Aerial Images ترجمه عنوان مقاله مقایسه عملکرد روش های یادگیری عمیق برای تشخیص پرندگان در تصاویر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موفقیت در خدمات برون سپاری حمل و نقل – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants of success in transport services outsourcing: empirical study in Europe ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده موفقیت در خدمات برون سپاری حمل و نقل: مطالعه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل شبکه اجتماعی در سیستم حمل و نقل آینده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 2 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social network analysis in future transportation systems: Contributions on observability, behaviour and structure ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی در سیستم های حمل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش پایداری محیطی در انتخاب حالت حمل و نقل – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of environmental sustainability in the freight transport mode choice: a systematic literature review with focus on the EU ترجمه عنوان مقاله نقش پایداری محیطی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل سیستم های حمل و نقل دریایی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A method for analysis of maritime transportation systems in the life cycle approach – The oil tanker example ترجمه عنوان مقاله روشی برای تجزیه و تحلیل […]

مشاهده و دانلود رایگان