مقاله انگلیسی رایگان در مورد خواص حرارتی بتن RCA زبر در دمای بالا – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Thermal properties of coarse RCA concrete at elevated temperatures ترجمه عنوان مقاله خواص حرارتی بتن RCA زبر در دمای بالا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بتن لاستیکی: خواص مکانیکی و پویایی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Rubber Concrete: Mechanical and Dynamical Properties ترجمه عنوان مقاله بتن لاستیکی: خواص مکانیکی و پویایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی عمران گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی چرخه عمر بلوک بتنی با استفاده از مصالح بتن بازیافتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 53 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Mechanical properties, durability, and life-cycle assessment of concrete building blocks incorporating recycled concrete aggregates ترجمه عنوان مقاله ارزیابی خواص مکانیکی، دوام و بررسی چرخه عمر بلوک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت و دوام بتن حاوی ترکیبات بتنی بازیافت شده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 64 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strength and durability of concrete containing recycled concrete aggregates ترجمه عنوان مقاله مقاومت و دوام بتن حاوی ترکیبات بتنی بازیافت شده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر فشارهای ارگانیک بر هیدراتاسیون سیمان پرتلند – هینداوی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه هینداوی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Influence of Organic Esters on Portland Cement Hydration and Hardening ترجمه عنوان مقاله تاثیر فشارهای ارگانیک بر هیدراتاسیون و سخت شدن سیمان پرتلند فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های سیمان کوره بلند (CEM III / A، B، C) – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 30 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Properties of blastfurnace cements (CEM III/A, B, C) based on Portland cement clinker, blastfurnace slag and cement kiln dusts ترجمه عنوان مقاله ویژگی های سیمان کوره […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمرهای نوظهور حاوی گل قرمز و خرده زباله شیشه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Novel geopolymers incorporating red mud and waste glass cullet ترجمه عنوان مقاله ژئوپلیمرهای نوظهور حاوی گل قرمز و خرده زباله شیشه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از زباله های شیشه در ملات سیمان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Use of waste glass in alkali activated cement mortar ترجمه عنوان مقاله استفاده از زباله های شیشه در ملات سیمان فعال قلیایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دوام بتن جایگزین زباله های شیشه سنگین وزن – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of durability of concrete substituted heavyweight waste glass as fine aggregate ترجمه عنوان مقاله بررسی دوام بتن جایگزین زباله های شیشه سنگین وزن به عنوان […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از راه حل پایدار نوآورانه برای زباله های شیشه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله From waste glass to building materials – An innovative sustainable solution for waste glass ترجمه عنوان مقاله از زباله های شیشه به مصالح ساختمانی – راه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه تحلیلی و فازی بر مبنای سیستم تصمیم گیری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An integrated approach of analytical network process and fuzzy based spatial decision making systems applied to landslide risk mapping ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد یکپارچه از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های محاسباتی نیروی به کار رفته در حفاری خاک – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Automatic Calculation Techniques for Soil Digging Force Applied by Bucket Swing ترجمه عنوان مقاله تکنیک های محاسباتی خودکار برای نیروی به کار رفته در حفاری خاک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت منابع آبی برای توسعه پایدار – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 2 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Water resource management for sustainable development ترجمه عنوان مقاله مدیریت منابع آبی برای توسعه پایدار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی عمران گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان