مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند و اینترنت اشیا – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart City and IoT ترجمه عنوان مقاله شهر هوشمند و اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی فناوری اطلاعات، معماری، شهرسازی گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند، ایمنی و امنیت – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart city, Safety and Security ترجمه عنوان مقاله شهر هوشمند، ایمنی و امنیت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی شهرسازی، معماری، فناوری اطلاعات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند با شخصیت های چینی در مقابل زمینه کلان داده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart city with Chinese characteristics against the background of big data: Idea, action and risk ترجمه عنوان مقاله شهر هوشمند با شخصیت های چینی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات نوآوری های زیست محیطی در شهرهای هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The social effects of eco-innovations in Italian smart cities ترجمه عنوان مقاله اثرات اجتماعی نوآوری های زیست محیطی در شهرهای هوشمند ایتالیایی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دیدگاه های شهرهای هوشمند – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart Cities Prospects from the Results of the World Practice Expert Benchmarking ترجمه عنوان مقاله دیدگاه های شهرهای هوشمند از نتایج بدست آمده با محک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند: آنالیز تحقیقی و سیاست – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart cities: A challenge to research and policy analysis ترجمه عنوان مقاله شهرهای هوشمند: یک چالش برای آنالیز تحقیقی و سیاست فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صنعت 4.0 به عنوان بخشی از شهرهای هوشمند – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Industry 4.0 as a Part of Smart Cities ترجمه عنوان مقاله صنعت 4.0 به عنوان بخشی از شهرهای هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجسم شهرهای هوشمندتر آینده – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Depicting the Smarter Cities of the Future: A Systematic Literature Review & Field Study ترجمه عنوان مقاله تجسم شهرهای هوشمندتر آینده: بررسی مطالعاتی اصولی و مطالعات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رانندگی هوشمند در شهر هوشمند – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart Driving in Smart City ترجمه عنوان مقاله رانندگی هوشمند در شهر هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط کامپیوتر، فناوری اطلاعات گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محله هوشمند: رویکرد TISM برای توسعه شهر هوشمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart neighbourhood: A TISM approach to reduce urban polarization for the sustainable development of smart cities ترجمه عنوان مقاله محله هوشمند: رویکرد TISM برای کاهش تضادهای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر های هوشمند بر پایه ی اینترنت اشیا – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet-of-Things-Based Smart Cities: Recent Advances and Challenges ترجمه عنوان مقاله شهر های هوشمند بر پایه ی اینترنت اشیا: چالش ها و پیشرفت های اخیر فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند: چالش های تحقیق در پیاده سازی – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 4 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart city: Issues and research challenges in implementation ترجمه عنوان مقاله شهر هوشمند: چالش های تحقیق و بررسی در پیاده سازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش صلاحیت های تمدنی برای توسعه شهر های هوشمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring the role of civilizational competences for smart cities’ development ترجمه عنوان مقاله نقش صلاحیت های تمدنی برای توسعه شهر های هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان