مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه امن IoT براساس مجوزهای محلی – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Secure Network Architecture for the Internet of Things Based on Local Authorization Entities ترجمه عنوان مقاله معماری شبکه امن IoT براساس وجود مجوزهای محلی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت شبکه از طریق شبکه نرم‌افزاری تعریف شده – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing Network Security through Software Defined Networking – SDN ترجمه عنوان مقاله امنیت شبکه از طریق شبکه نرم‌افزاری تعریف شده (SDN) فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش شناسایی اثرات مخرب در شبکه های اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Alternative estimation methods for identifying contagion effects in dynamic social networks: A latent-space adjusted approach ترجمه عنوان مقاله روش برآورد جایگزین برای شناسایی اثرات مخرب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص رهبر – اجتماع در شبکه های اجتماعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A new scalable leader-community detection approach for community detection in social networks ترجمه عنوان مقاله روش تشخیص رهبر – اجتماع برای تشخیص اجتماع در شبکه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد DEVS برای شبیه سازی محيط محاسباتی مه – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Using DEVS for Modeling and Simulating a Fog Computing Environment ترجمه عنوان مقاله کاربرد DEVS برای مدل سازی و شبیه سازی محيط محاسباتی مه فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ کردن محاسبات مه برای کاربرد اینترنت اشیا – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Securing Fog Computing for Internet of Things Applications: Challenges and Solutions ترجمه عنوان مقاله حفظ کردن محاسبات مه برای کاربرد اینترنت اشیا فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تامین منابع برای خدمات اینترنت اشیا در مه – IEEE 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Resource Provisioning for IoT Services in the Fog ترجمه عنوان مقاله تامین منابع برای خدمات اینترنت اشیا در مه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی منابع در گسترش IoT بر اساس مه – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Resource Optimization in Fog Enabled IoT Deployments ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی منابع در گسترش اینترنت اشیا بر اساس مه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگذاری آگاه منابع واحدهای IoT در محاسبات ابری – مه – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Resource Aware Placement of IoT Application Modules in Fog-Cloud Computing Paradigm ترجمه عنوان مقاله جایگذاری آگاه منابع واحد های کاربردی اینترنت اشیا در پارادایم محاسبات ابری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت محیط IoT پشتیبانی شده با محاسبات مه – IEEE 2015

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On Security and Privacy Issues of Fog Computing supported Internet of Things Environment ترجمه عنوان مقاله امنیت و حریم شخصی محیط اینترنت اشیای پشتیبانی شده با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهره برداری از درگاه سلامت الکترونیکی هوشمند در IoT – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 49 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploiting smart e-Health gateways at the edge of healthcare Internet-of-Things: A fog computing approach ترجمه عنوان مقاله بهره برداری از درگاه های سلامت الکترونیکی هوشمند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع منابع محاسباتی در شبکه های مجهز سه بعدی IoT – نشریه IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Computing Resource Allocation in Three-Tier IoT Fog Networks: a Joint Optimization Approach Combining Stackelberg Game and Matching ترجمه عنوان مقاله توزیع منابع محاسباتی در شبکه های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت شناختی برای محاسبات مه در IOT – نشریه IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cognitive Management Framework for Fog Computing In IOT Case Study: Traffic Control System ترجمه عنوان مقاله چارچوب مدیریت شناختی برای محاسبات مه در مطالعه موردی IOT […]

مشاهده و دانلود رایگان