مقاله انگلیسی رایگان در مورد آلودگی هوای آنلاین: اطلاعات روزانه محیط – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Air pollution online: everyday environmental information on the social media site Sina Weibo ترجمه عنوان مقاله آلودگی هوای آنلاین: اطلاعات روزانه محیط در سایت رسانه اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فیزیک آماری و بازنمایی در شبکه های عصبی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Statistical physics and representations in real and artificial neural networks ترجمه عنوان مقاله فیزیک آماری و بازنمایی در شبکه های عصبی واقعی و مصنوعی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتخاب نمونه در فضای استدلال شبکه عصبی مصنوعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sample selection via angular distance in the space of the arguments of an artificial neural network ترجمه عنوان مقاله انتخاب نمونه از طریق فاصله زاویه ای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار سنجی داده های مواد با شبکه عصبی مصنوعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Materials data validation and imputation with an artificial neural network ترجمه عنوان مقاله اعتبار سنجی داده های مواد و محاسبه با یک شبکه عصبی مصنوعی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی هزینه سربار سایت با شبکه عصبی مصنوعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Prediction of site overhead costs with the use of artificial neural network based model ترجمه عنوان مقاله پیش بینی هزینه های سربار سایت با استفاده از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم تشخیص نفوذ هوشمند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intelligent intrusion detection systems using artificial neural networks ترجمه عنوان مقاله سیستم تشخیص نفوذ هوشمند با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توپولوژی تحلیل حساسیت شبکه عصبی مصنوعی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Topology of a simple artificial neural network Sensitivity analysis of energy inputs in crop production using artificial neural networks ترجمه عنوان مقاله توپولوژی تحلیل حساسیت یک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت لایه فیزیکی در سیستم های رادیو شناختی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Destination-assisted jamming for physical-layer security in SWIPT cognitive radio systems ترجمه عنوان مقاله پارازیت به کمک هدف برای امنیت لایه فیزیکی در سیستم های رادیو شناختی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد در مورد تایید امنیت پروتکل سرویس پیام کوتاه – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the Security Verification of a Short Message Service Protocol ترجمه عنوان مقاله در مورد تایید امنیت پروتکل سرویس پیام کوتاه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت مجازی، سرویسی برای صنایع عمودی نسل پنجم – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Virtual Security as a Service for 5G Verticals ترجمه عنوان مقاله امنیت مجازی به عنوان یک سرویس برای صنایع عمودی نسل پنجم فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Security using Image Processing and Deep Convolutional Neural Networks ترجمه عنوان مقاله امنیت با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی پیچشی عمیق فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استانداردهای ارزیابی امنیت سایبری شبکه هوشمند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Standards on Cyber Security Assessment of Smart Grid ترجمه عنوان مقاله استانداردهای ارزیابی امنیت سایبری شبکه هوشمند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه سیستم خبره پوششی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Wearable Expert System Development: Definitions, Models and Challenges for the Future ترجمه عنوان مقاله توسعه سیستم خبره پوششی: تعاریف، مدل ها و چالش هایی برای آینده […]

مشاهده و دانلود رایگان