مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت برند لوکس در راستای شخصیت – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Personality-driven luxury brand management ترجمه عنوان مقاله مدیریت برند لوکس در راستای شخصیت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط بازاریابی، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطوط سیر نفرت از برند – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Trajectories of brand hate ترجمه عنوان مقاله خطوط سیر نفرت از برند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط بازاریابی، مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی استفاده از عملیات مدیریت نیروی فروش – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 33 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining the use of sales force management practices ترجمه عنوان مقاله بررسی استفاده از عملیات مدیریت نیروی فروش فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ردیابی رفتار مشتری در خرده فروشی با استفاده از RFID – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Tracking customer behaviour in fashion retail using RFID ترجمه عنوان مقاله ردیابی رفتار مشتری در روش خرده فروشی با استفاده از RFID فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آمادگی بازاریابی ارتباطی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 9 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Relationship marketing readiness: theoretical background and measurement directions ترجمه عنوان مقاله آمادگی بازاریابی ارتباطی: پیش زمینه نظری و جهت های اندازه گیری فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه اجتماعی هتل – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 37 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Hotel social media marketing: a study on message strategy and its effectiveness ترجمه عنوان مقاله بازاریابی رسانه اجتماعی هتل: مطالعه استراتژی پیام و اثر بخشی آن […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیرپذیری رسانه بازاریابی توسط رسانه اجتماعی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How Social Media Will Impact Marketing Media ترجمه عنوان مقاله تاثیرپذیری رسانه بازاریابی توسط رسانه اجتماعی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بخش پنهان بازاریابی رسانه های اجتماعی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Shadow Side of Social Media Marketing: A User’s Perspective ترجمه عنوان مقاله بخش پنهان بازاریابی رسانه های اجتماعی: دیدگاه یک کاربر فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه های اجتماعی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social Media Marketing: Evolution and Change ترجمه عنوان مقاله بازاریابی رسانه های اجتماعی: تکامل و تغییر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بخش نرم برندسازی: قدرت نفوذ هوش هیجانی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Soft Side of Branding: Leveraging Emotional Intelligence ترجمه عنوان مقاله بخش نرم برندسازی: قدرت نفوذ هوش هیجانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار برند رسانه اجتماعی در شرکت B2B – امرالد 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media brand building strategies in B2B companies ترجمه عنوان مقاله استراتژی های ساختار برند رسانه های اجتماعی در شرکت های B2B فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفاداری برند مشتری در فروشگاه های گروهی – تیلور و فرانسیس 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله What are the Building Blocks of Customer Brand Loyalty in Department Stores? A Multi-Level Mediation Analysis ترجمه عنوان مقاله بلوک های ساختاری وفاداری برند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین احساسات مصرفی و وفاداری برند – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An empirical study on the relationship between consumption emotions and brand loyalty ترجمه عنوان مقاله مطالعه تجربی در ارتباط بین احساسات مصرفی و وفاداری […]

مشاهده و دانلود رایگان