مقاله انگلیسی رایگان در مورد تبلیغات Necro: اثر تعدیل کننده ارزش برند – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Ethical Perspective on Necro-Advertising: The Moderating Effect of Brand Equity ترجمه عنوان مقاله یک چشم انداز اخلاقی در مورد تبلیغات Necro: اثر تعدیل کننده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز معادلات ساختاری نوآوری محصول بر وفاداری به برند – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The structural equation analysis of perceived product innovativeness upon brand loyalty based on the computation of reliability and validity analysis ترجمه عنوان مقاله آنالیز معادلات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفاداری به برند در تجارت اجتماعی: برند میکروبلاگ – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 36 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Building brand loyalty in social commerce: The case of brand microblogs ترجمه عنوان مقاله وفاداری به برند در تجارت اجتماعی: موردی از برند میکروبلاگ فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط شکاف بین رسانه های اجتماعی و وفاداری به برند رفتاری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 27 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bridging the gap between social media and behavioral brand loyalty ترجمه عنوان مقاله ارتباط شکاف بین رسانه های اجتماعی و وفاداری به برند رفتاری فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محرک وفاداری برند در صنعت فروش زنجیره ای قهوه – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Drivers of brand loyalty in the chain coffee shop industry ترجمه عنوان مقاله محرک وفاداری برند در صنعت فروش زنجیره ای قهوه فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی برند، رضایت مشتری و نقش آنها در وفاداری به برند – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consumer–brand identification revisited: An integrative framework of brand identification, customer satisfaction, and price image and their role for brand loyalty and word of mouth ترجمه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بحران اعتماد در میان شرکت های انرژی چینی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A Path Analysis of Greenwashing in a Trust Crisis Among Chinese Energy Companies: The Role of Brand Legitimacy and Brand Loyalty ترجمه عنوان مقاله تحلیل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وفاداری برند به مارک های کود هندی با استفاده از DEA – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Measuring farmer’s satisfaction and brand loyalty toward Indian fertilizer brands using DEA ترجمه عنوان مقاله ارزیابی رضایت کشاورزان و وفاداری برند به مارک های کود […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تصویر برند در قصد خرید مسافران خطوط هوایی – SSRN 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه SSRN نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Role of Brand Image in Forming Airlines Passengers’ Purchase Intention: Study of Iran Aviation Industry ترجمه عنوان مقاله نقش تصویر برند در شکل گیری قصد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چگونگی ارتباط بین محصولات و عدد در برندها – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله How associations between products and numbers in brand names affect consumer attitudes: introducing multi-context numbers ترجمه عنوان مقاله چگونگی ارتباط بین محصولات و عدد در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری مدل کسب و کار: بازسازی منطق کسب و کار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business model innovation: How the international retailers rebuild their core business logic in a new host country ترجمه عنوان مقاله نوآوری مدل کسب و کار: چگونه […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار متقابل بازار یک مدل برند مبتنی بر مصرف کننده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Testing the cross-brand and cross-market validity of a consumer-based brand equity (CBBE) model for destination brands ترجمه عنوان مقاله تست برند متقابل و اعتبار متقابل بازار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رقابت بر تمایز برندها و مصرف کنندگان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Marketing, get ready to rumble—How rivalry promotes distinctiveness for brands and consumers ترجمه عنوان مقاله بازاریابی، آماده باشید به رقابت بپردازید – چگونه رقابت باعث تمایز […]

مشاهده و دانلود رایگان