مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصویر برند و قیمت محصول (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Brand Image and Product Price; Its Impact for Samsung Smartphone Purchasing Decision ترجمه عنوان مقاله تصویر برند و قیمت محصول؛ تاثیر آن بر تصمیم گیری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات تبلیغاتی Omnichannel بر رفتار خرید (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Omnichannel-based promotions’ effects on purchase behavior and brand image ترجمه عنوان مقاله اثرات تبلیغاتی Omnichannel بر رفتار خرید و تصویر ذهنی برند فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر انحصاری طبیعی در انجمن های تصویر برند (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Natural Monopoly effect in brand image associations ترجمه عنوان مقاله اثر انحصاری طبیعی در انجمن های تصویر برند فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی قیمت گذاری (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Pricing strategy: A review of 22 years of marketing research ترجمه عنوان مقاله استراتژی قیمت گذاری: بررسی 22 سال تحقیق بازاریابی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سوگیری اندوژنیت در تحقیقات بازاریابی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Endogeneity bias in marketing research: Problem, causes and remedies ترجمه عنوان مقاله سوگیری اندوژنیت در تحقیقات بازاریابی: مشکل، علل و راه حل ها فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی برای طراحی لوگو سازمان ها (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A marketing research tool for destination marketing organizations’ logo design ترجمه عنوان مقاله ابزار تحقیق بازاریابی برای طراحی لوگو سازمان های بازاریابی مقصد فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت در تحقیقات بازاریابی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Making progress in marketing research ترجمه عنوان مقاله پیشرفت در تحقیقات بازاریابی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط مدیریت کسب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل مشخص کننده رضایت از خرید آنلاین و هزینه مصرف کننده (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله What factors determine e-satisfaction and consumer spending in e-commerce retailing? ترجمه عنوان مقاله عوامل مشخص کننده رضایت از خرید آنلاین و هزینه مصرف کننده در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست خدمات و مسائل (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Service failure and problems: Internal marketing solutions for facing the future ترجمه عنوان مقاله شکست خدمات و مسائل: راه حل های بازاریابی درونی برای رو […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش در رفتار و رابطه آن با بازاریابی اجتماعی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Empirically testing the concept of value-in-behavior and its relevance for social marketing ترجمه عنوان مقاله آزمایش عملی مفهوم ارزش در رفتار و رابطه آن با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گرایشات پژوهشی درباره کلان داده در بازاریابی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Research trends on Big Data in Marketing: A text mining and topic modeling based literature analysis ترجمه عنوان مقاله گرایشات پژوهشی درباره کلان داده در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی قومیتی در فصل مشترک بازار و توسعه اجتماعی (الزویر)

  مشخصات مقاله سال انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  8 صفحه امکان دانلود دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نشریه نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Ethnic marketing practice and research at the intersection of market and social development: A macro study of the past and present, with a look to […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم راستایی عملکردهای بازاریابی (الزویر)

  مشخصات مقاله سال انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  62 صفحه امکان دانلود دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نشریه نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Marketing-Operations Alignment: A Review of the Literature and Theoretical Background ترجمه عنوان مقاله هم راستایی عملکردهای بازاریابی: بررسی ادبیات و دورنمای تئوریکی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان