مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی غذا و نوشیدنی به جوانان با استفاده از ورزش (الزویر)

  مشخصات مقاله سال انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  9 صفحه امکان دانلود دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نشریه نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Marketing Food and Beverages to Youth Through Sports ترجمه عنوان مقاله بازاریابی غذا و نوشیدنی به جوانان با استفاده از ورزش فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جامعیت اجتماعی ذهنی (الزویر)

  مشخصات مقاله سال انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  10 صفحه امکان دانلود دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نشریه نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Subjective social inclusion: A conceptual critique for socially inclusive marketing ترجمه عنوان مقاله جامعیت اجتماعی ذهنی: نقد مفهومی بازاریابی جامع از نظر اجتماعی فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کشتیرانی از طریق بازاریابی (الزویر)

  مشخصات مقاله سال انتشارعنوان مقاله  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  11 صفحه امکان دانلود دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نشریه نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sailing through marketing: A critical assessment of spatiality in marketing literature ترجمه عنوان مقاله کشتیرانی از طریق بازاریابی: سنجش انتقادی فضا در ادبیات بازاریابی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرید آنلاین گروه: دیدگاه بنگاه به بنگاه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Online group buying: Some insights from the business-to-business perspective ترجمه عنوان مقاله  خرید آنلاین گروه: برخی بینش از دیدگاه کسب و کار به کسب و کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مناسب بودن استنباط فازی برای تعیین کیفیت سایت B2C ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  fuzzy inference suitability to determine the utilitarian quality of b2c websites ترجمه عنوان مقاله  مناسب بودن استنباط فازی برای تعیین کیفیت مطلوب وب سایت های B2C فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  26 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات IT گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیاست بهینه برای برنامه ریزی تولید و بازاریابی در بازار بی تو بی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Optimal dynamic policies for integrated production and marketing planning in business-to-business marketplaces ترجمه عنوان مقاله  سیاست های پویای بهینه برای برنامه ریزی تولید و بازاریابی یکپارچه در بازار های کسب و کار به کسب و کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2014 تعداد صفحات مقاله  8 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ANN با استفاده از برنامه کاربردی برای شناسایی تقلب و بازاریابی مستقیم ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A profit-driven Artificial Neural Network (ANN) with applications to fraud detection and direct marketing ترجمه عنوان مقاله  شبکه عصبی مصنوعی (ANN) با استفاده از برنامه های کاربردی برای تشخیص تقلب و بازاریابی مستقیم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر بازاریابی مستقیم برای امبولیسم شریان رحمی بر میزان لیومیوم ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Effect of Direct Marketing for Uterine Artery Embolization on Rates of Leiomyomas, Incidental Findings, and Management After Pelvic MRI ترجمه عنوان مقاله  اثر بازاریابی مستقیم برای امبولیسم شریان رحمی بر میزان لیومیوم، نتایج حادثه ای و مدیریت پس از عمل جراحی مغز استخوان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه گزینه ها برای عدم همبستگی نامتعارف در مدل بازاریابی مستقیم ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Effects of Channel Experiences and Direct Marketing on Customer Retention in Multichannel Settings ترجمه عنوان مقاله  مقایسه گزینه ها برای عدم همبستگی نامتعارف در مدل بازاریابی مستقیم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  14 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه گزینه ها برای عدم همبستگی نامتعارف در مدل بازاریابی مستقیم ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Comparing alternatives to account for unobserved heterogeneity in direct marketing models ترجمه عنوان مقاله  مقایسه جایگزین ها برای عدم همبستگی نامتعارف در مدل های بازاریابی مستقیم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  32 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه خوشه موقت فضایی و مرزهای سازمانی در بازاریابی صنعتی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Theorizing temporary spatial clusters and institutional boundary-work in industrial marketing ترجمه عنوان مقاله  تئوری خوشه های موقت فضایی و مرزهای سازمانی در بازاریابی صنعتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی مجله  مدیریت بازاریابی صنعتی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی در زمینه بازاریابی صنعتی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Social media research in the industrial marketing field: Review of literature and future research directions ترجمه عنوان مقاله  تحقیقات رسانه های اجتماعی در زمینه بازاریابی صنعتی: مرور ادبیات و مسیرهای تحقیقاتی آینده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  15 صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی سبز در تبلیغات خودرو چین ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Selling the environment: Green marketing discourse in China׳s automobile advertising ترجمه عنوان مقاله  فروش محیط زیست: مباحثه در مورد بازاریابی سبز در تبلیغات خودرو چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی دانشگاه […]

مشاهده و دانلود رایگان