مقاله انگلیسی رایگان در مورد آگاهی و اجرای مفاهیم سبز در آمیخته‌ بازاریابی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Awareness And Implementation of Green Concepts In Marketing Mix: A Case of Malaysia ترجمه عنوان مقاله  آگاهی و اجرای مفاهیم سبز در آمیخته‌ بازاریابی: یک مورد از کشور مالزی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت بازاریابی ایمیلی در تجارت الکترونیک ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The importance of e-mail marketing in e-commerce ترجمه عنوان مقاله  اهمیت بازاریابی ایمیلی (ایمیل مارکتینگ) در تجارت الکترونیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  6 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی و تجارت الکترونیک مجله  کنفرانس علمی بین المللی در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی در تجارت جزئی مدل AIDA ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Strategic Use of Social Media for Small Business Based on the AIDA Model ترجمه عنوان مقاله  استفاده استراتژیکی از رسانه اجتماعی در تجارت های جزئی بر پایه مدل AIDA فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و علوم ارتباطات اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت نام تجاری در آموزش عالی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Brand management in higher education: The University Brand Personality Scale ترجمه عنوان مقاله  مدیریت نام تجاری در آموزش عالی: مقیاس شخصیت برند در دانشگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رشد مارک برچسب خصوصی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Growth of Private Label Brands: A Worldwide Phenomenon? ترجمه عنوان مقاله  رشد مارک های برچسب خصوصی: آیا پدیده ای جهانی است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  19 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  بازاریابی، بازاریابی بین الملل، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی مصرف کننده با برند فروشگاه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Consumer identification with store brands: Differences between consumers according to their brand loyalty ترجمه عنوان مقاله  شناسایی مصرف کننده با استفاه از برندهای فروشگاه: تفاوت بین مصرف‌ کنندگان بر اساس وفاداری آنها به برند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  16 صفحه رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هم آفرینی ارزش مشتری با محک زنی منابع بازاریابی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Using blueprinting and benchmarking to identify marketing resources that help co-create customer value ترجمه عنوان مقاله  استفاده از طرح اولیه و محک زنی برای تعیین و تشخیص منابع بازاریابی برای کمک به هم آفرینی ارزش مشتری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در موردعوامل موثر بر اتخاذ رسانه اجتماعی توسط سازمان بی تو بی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Determinants of social media adoption by B2B organizations ترجمه عنوان مقاله  عوامل تعیین کننده رسانه اجتماعی توسط سازمان های B2B فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی، مدیریت صنعتی، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چه زمانی سرویس راهبرد رقابتی سودآور است؟ ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  When is servitization a profitable competitive strategy? ترجمه عنوان مقاله  چه زمانی خدمات یک استراتژی رقابتی سودآور است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی و مدیریت استراتژیک مجله  مجله بین المللی اقتصاد تولید – Int. […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش واسطه ای راهبرد رقابتی در گرایش بین المللی کارآفرینی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The mediating role of competitive strategy in international entrepreneurial orientation ترجمه عنوان مقاله  نقش میانجیگری استراتژی رقابتی در جهت گیری بین المللی کارآفرینی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  7 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی، مدیریت استراتژیک و کارآفرینی مجله  مجله تحقیقات […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص راهبردهای رقابتی برای هر مرحله از سیکل عمر نهایی اینترمدال ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Identifying competitive strategies for each phase of the intermodal terminal life cycle ترجمه عنوان مقاله  شناسایی استراتژی های رقابتی برای هر مرحله از چرخه عمر پایانی اینترمدال فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی و مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر راهبرد رقابتی شرکت کوچک بر مشارکت اجتماعی و محیطی آنها ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله The effect of small firms’ competitive strategies on their community and environmental engagement ترجمه عنوان مقاله  تاثیر استراتژی های رقابتی شرکت های کوچک بر روی مشارکت اجتماعی و محیطی آنها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دورنمای زنجیره تامین در راهبرد رقابتی و راهبرد مدیریت زنجیره تامین سبز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Supply chain perspective on competitive strategies and green supply chain management strategies ترجمه عنوان مقاله  چشم انداز زنجیره تامین در استراتژی های رقابتی و استراتژی های مدیریت زنجیره تامین سبز فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  42 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان