مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد های تجربی بازاریابی عصبی و انتخاب غذا – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Neuromarketing empirical approaches and food choice: A systematic review ترجمه عنوان مقاله رویکرد های تجربی بازاریابی عصبی و انتخاب غذا: یک بررسی اصولی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه بازاریابی عصبی در روانشناسی ارزش گذاری گردشگری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Neuromarketing aspect of tourısm pricing psychology ترجمه عنوان مقاله جنبه بازاریابی عصبی در روانشناسی ارزش گذاری گردشگری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، روانشناسی، […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جذب مشتری های جدید به برنامه های وفاداری – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Attracting new customers to loyalty programs: The effectiveness of monetary versus nonmonetary loyalty programs ترجمه عنوان مقاله جذب مشتری های جدید به برنامه های وفاداری: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در موردتحقیقات مهمان نوازی مدیریت ارتباط با مشتری – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 43 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Systematic review of hospitality CRM research ترجمه عنوان مقاله بررسی اصولی تحقیقات مهمان نوازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهانه های خانوادگی: خانواده و غذا، راحتی و مراقبت – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Familial fictions: families and food, convenience and care ترجمه عنوان مقاله بهانه های خانوادگی: خانواده و غذا، راحتی و مراقبت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دسته بندی محصولات خرده فروشی بر اساس رفتار مشتری – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 35 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Clustering retail products based on customer behaviour ترجمه عنوان مقاله دسته بندی محصولات خرده فروشی بر اساس رفتار مشتری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تخفیف به عنوان یک بعد از آنالیز رفتار مشتری – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluating discounts as a dimension of customer behavior analysis ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تخفیف به عنوان یک بعد از آنالیز رفتار مشتری فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درباره نظریه بازاریابی تعامل مشتری – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Toward a theory of customer engagement marketing ترجمه عنوان مقاله درباره نظریه بازاریابی تعامل مشتری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اطلاعات بازاریابی و روابط مشتری – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Marketing intelligence and customer relationships: empirical evidence from Jordanian banks ترجمه عنوان مقاله اطلاعات بازاریابی و روابط مشتری: شواهد تجربی از بانک های اردن فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای ناشی از تعامل برند برای قیمت گذاری چند محصول – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 39 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Implications of parent brand inertia for multiproduct pricing ترجمه عنوان مقاله پیامدهای ناشی از تعامل برند برای قیمت گذاری چند محصول فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک مدیریت برند داخلی و معماری برند در بخش عمومی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A brand within a brand: an integrated understanding of internal brand management and brand architecture in the public sector ترجمه عنوان مقاله یک برند در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت در تقویت برابری برند – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does corporate social responsibility contribute to strengthen brand equity? An empirical study ترجمه عنوان مقاله تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت در تقویت برابری برند فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندهای خوب: ارزش ویژه برند اجتماعی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Brands that do good: insight into social brand equity ترجمه عنوان مقاله برندهای خوب: بینش در ارزش ویژه برند های اجتماعی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان