مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیانیه ماموریت تا برندینگ هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  From mission statement to airline branding ترجمه عنوان مقاله  از بیانیه ماموریت تا برندینگ هواپیمایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی مجله  مجله مدیریت حمل و نقل هوایی – Journal of Air Transport […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اعتبار برند هواپیمایی بر مصرف کننده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The influences of airline brand credibility on consumer purchase intentions ترجمه عنوان مقاله  تاثیر اعتبار برند هواپیمایی بر قصد خرید مصرف کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  8 صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون هوایی و مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی مجله […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی برای اطلاعات بازاریابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Structural forecasts for marketing data ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی ساختاری برای اطلاعات بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط  بازاریابی مجله  مجله بین المللی پیش بینی – International Journal of Forecasting دانشگاه […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رئالیسم علمی در پیشرفت علمی در بازاریابی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A scientific realism perspective on scientific progress in marketing: An analysis of theory testing in  marketing’s major journals ترجمه عنوان مقاله  چشم انداز رئالیسم علمی در پیشرفت علمی در بازاریابی: تجزیه و تحلیل آزمایش نظریه در مجلات اصلی بازاریابی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش واسطه ای جهت دهی کارآفرینی بین المللی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Governance structure and internationalization of family-controlled firms: The mediating role of international  entrepreneurial orientation ترجمه عنوان مقاله  ساختار حکمرانی و جهانی سازی شرکت کنترل شده خانوادگی : نقش واسطه ای جهت دهی کارآفرینی بین المللی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه سیاسی شرکت کارآفرینی در اقتصاد در حال توسعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Subnational institutions, political capital, and the internationalization of entrepreneurial firms in emerging  economies ترجمه عنوان مقاله   موسسات محلی، سرمایه سیاسی و بین المللی از شرکت های کارآفرینی در اقتصادهای در حال توسعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرمایه انسانی به آسپیراسیون کارآفرینی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  From human capital externality to entrepreneurial aspiration: Revisiting the migration-trade linkage ترجمه عنوان مقاله   از اثرات خارجی سرمایه انسانی به آسپیراسیون کارآفرینی: بازنگری ارتباط مهاجرت – تجارت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  12 صفحه رشته های مرتبط   مدیریت گرایش های […]

Read More

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فاصله فرا ملی و سرمایه گذاری خارجی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله Cross-national Distance and FDI: The Moderating Role of Host Country Local Demand ترجمه عنوان مقاله  فاصله فرا ملی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: نقش تعدیل از تقاضای محلی کشور میزبان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2014 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، مدیریت […]

Read More