مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش برند، استانداردهای حسابداری و ادغام و مالکیت – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Brand value, accounting standards, and mergers and acquisitions: “The Moribund Effect” ترجمه عنوان مقاله ارزش برند، استانداردهای حسابداری و ادغام و مالکیت: “اثر مریبوند” فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختن اظهارات پیشنهاد ارزش برند – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Constructing brand value proposition statements: a systematic literature review ترجمه عنوان مقاله ساختن اظهارات پیشنهاد ارزش برند: یک بررسی ادبی سیستماتیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش برند جهانی در بازار – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Global brand value in developed, emerging, and least developed country markets ترجمه عنوان مقاله ارزش برند جهانی در بازارهای توسعه یافته، در حال ظهور و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای تعامل مشتری در رسانه های اجتماعی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Customer engagement behaviours in social media: capturing innovation opportunities ترجمه عنوان مقاله رفتارهای تعامل مشتری در رسانه های اجتماعی: گرفتن فرصت های نوآوری فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 29 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media adoption and its impact on firm performance: the case of the UAE ترجمه عنوان مقاله پذیرش رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده کاربرد رسانه های اجتماعی هتل – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Determinants of hotel social media continued usage ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده کاربرد رسانه های اجتماعی هتل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر پیام های سبز بر روی خرید و فروش برند – الزویر 2013

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2013 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 6 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of ‘green’ messages on brand purchase and brand rejection ترجمه عنوان مقاله تاثیر پیام های سبز بر روی خرید و فروش برند فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش برند بورس اوراق بهادار، واسطه گر در تصمیمات مالی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Brand equity of stock exchange as a mediator in financial decisions ترجمه عنوان مقاله ارزش برند بورس اوراق بهادار به عنوان یک واسطه گر در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برند های بورس اوراق بهادار، تاثیرگذار در رفتار سرمایه گذار – امرالد 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 41 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Stock exchange brands as an influence on investor behavior ترجمه عنوان مقاله برند های بورس اوراق بهادار به عنوان یک تاثیرگذار در رفتار سرمایه گذار فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رهبران برای ترویج ارزش محصولات – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Using online opinion leaders to promote the hedonic and utilitarian value of products and services ترجمه عنوان مقاله استفاده از رهبران عقیده آنلاین برای ترویج […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت استراتژیک محصول و پسوند های برند – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategic management of product and brand extensions: Extending corporate brands in B2B vs. B2C markets ترجمه عنوان مقاله مدیریت استراتژیک محصول و پسوند های برند: […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی در خدمات B2B – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 41 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Insights on the adoption of social media marketing in B2B services ترجمه عنوان مقاله بینش ها در مورد پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی در خدمات B2B […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی رسانه های اجتماعی در برند های لوکس – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 24 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media marketing in luxury brands: A systematic literature review and implications for management research ترجمه عنوان مقاله بازاریابی رسانه های اجتماعی در برند های لوکس: […]

مشاهده و دانلود رایگان