مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات سیاسی سرمایه گذاری و مدیریت درآمد IPO – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله VC political connections and IPO earnings management ترجمه عنوان مقاله ارتباطات سیاسی سرمایه گذاری مخاطره آمیز و مدیریت درآمد IPO (فروش اولیهٔ سهام) فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خبرگی مالی هیئت مدیره و رفتار سود سهام شرکت ها – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 31 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Board financial expertise and dividend-paying behavior of firms: New insights from the emerging equity markets of China and Pakistan ترجمه عنوان مقاله خبرگی مالی هیئت مدیره […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرضیه پایه سهامدار درباره نوسان بازده سهام – وایلی 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 50 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Shareholder Base Hypothesis of Stock Return Volatility: Empirical Evidence ترجمه عنوان مقاله فرضیه پایه سهامدار درباره نوسان بازده سهام: شواهد تجربی فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک ساخت و ساز و مدیریت سهامداران – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards integrating construction risk management and stakeholder management: A systematic literature review and future research agendas ترجمه عنوان مقاله به سوی یکپارچگی مدیریت ریسک ساخت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اداره چارچوب های مدیریت ریسک و فن آوری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The performativity of risk management frameworks and technologies: The translation of uncertainties into pure and impure risks ترجمه عنوان مقاله اداره چارچوب های مدیریت ریسک […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین اقتصادی ریسک تولید بر اساس رویکردهای منطق فازی – IEEE 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Production Risk Economic Assessment Based on the Fuzzy Logic Approaches ترجمه عنوان مقاله تخمین اقتصادی ریسک تولید بر اساس رویکردهای منطق فازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مروری بر مطالعات مدیریت ریسک کالا (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی  41 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A review of the literature on commodity risk management ترجمه عنوان مقاله مروری بر مطالعات مدیریت ریسک کالا فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیمات سرمایه گذاری و هویت اجتماعی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Social identification and investment decisions ترجمه عنوان مقاله  هویت اجتماعی و تصمیمات سرمایه گذاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  13 صفحه رشته های مرتبط  اقتصاد و مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت مالی، اقتصاد مالی، مدیریت بازرگانی، مهندسی مالی و ریسک و اقتصاد پولی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استاندارد حسابداری و اثر آن بر وضعیت مالی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The upcoming lease accounting standard and its impacts on lessee’s financial statements, and financial ratios ترجمه عنوان مقاله  استاندارد حسابداری اجاره در آینده نزدیک و اثرات آن بر صورت وضعیتهای مالی اجاره دار و نسبت های مالی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ریسک و عملکرد بانک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Contingency Factors, Risk Management, and Performance of Indonesian Banks ترجمه عنوان مقاله  عوامل اقتضایی، مدیریت ریسک و عملکرد بانک ها در اندونزی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  19 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  مدیریت مالی، مهندسی مالی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش مبنای حسابداری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Role of Accrual Accounting Basis in the Prediction of Future Cash Flows: The Nigerian Evidence ترجمه عنوان مقاله  نقش مبنای حسابداری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانات نقدی آتی: شواهدی از نیجریه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  11صفحه رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حق الزحمه حسابرسی و تصمیم گیری ساختار سرمایه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Audit fees and capital structure decision ترجمه عنوان مقاله  حق الزحمه های حسابرسی و تصمیم گیری ساختار سرمایه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2015 تعداد صفحات مقاله  36 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت وحسابداری گرایش های مرتبط  مهندسی مالی و ریسک، حسابرسی، حسابداری مالی و مدیریت مالی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر راهبرد بازاریابی بر فعالیت هماهنگی در زنجیره تامین ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A risk-averse marketing strategy and its effect on coordination activities in a remanufacturing supply chain under market fluctuation ترجمه عنوان مقاله  یک استراتژی بازاریابی خطیر و تاثیر آن بر فعالیت های هماهنگی در یک زنجیره تامین بازسازی تحت نوسان بازار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال […]

مشاهده و دانلود رایگان