مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های تجزیه برای تخصیص اتاق پویا در مدیریت درآمد هتل – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decomposition Methods for Dynamic Room Allocation in Hotel Revenue Management ترجمه عنوان مقاله روش های تجزیه برای تخصیص اتاق پویا در مدیریت درآمد هتل فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آناتومی آسیب پذیری های مالی و بحران های بانکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 52 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The anatomy of financial vulnerabilities and banking crises ترجمه عنوان مقاله آناتومی آسیب پذیری های مالی و بحران های بانکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بانکداری اسلامی، پوششی طبیعی برای چرخه های تجاری – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does Islamic banking offer a natural hedge for business cycles? Evidence from a dual banking system ترجمه عنوان مقاله آیا بانکداری اسلامی یک پوشش طبیعی برای […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ویژگی های خاص مدیران زن بر مدیریت درآمد – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Beyond gender diversity: How specific attributes of female directors affect earnings management ترجمه عنوان مقاله فراتر از تنوع جنسیتی: ویژگی های خاص مدیران زن بر مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اعتبار متقابل بازار یک مدل برند مبتنی بر مصرف کننده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Testing the cross-brand and cross-market validity of a consumer-based brand equity (CBBE) model for destination brands ترجمه عنوان مقاله تست برند متقابل و اعتبار متقابل بازار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر رقابت بر تمایز برندها و مصرف کنندگان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Marketing, get ready to rumble—How rivalry promotes distinctiveness for brands and consumers ترجمه عنوان مقاله بازاریابی، آماده باشید به رقابت بپردازید – چگونه رقابت باعث تمایز […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نقش امید مصرف کننده در توضیح تاثیر ارزش برند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining the role of consumer hope in explaining the impact of perceived brand value on customer–brand relationship outcomes in an online retailing environment ترجمه عنوان مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر نگرش برند و eWOM بر تمایل مصرف کنندگان برای پرداخت در صنعت بانکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effects of brand attitude and eWOM on consumers’ willingness to pay in the banking industry: Mediating role of consumer-brand identification and brand equity ترجمه عنوان مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش احساسی ابتکارات مبتنی بر هنر – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The emotional value of arts-based initiatives: Strengthening the luxury brand–consumer relationship ترجمه عنوان مقاله ارزش احساسی ابتکارات مبتنی بر هنر: تقویت روابط نام تجاری و مصرف […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود عملکرد برند هتل از طریق تقویت روابط برند در ذهن مصرف کنندگان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhancing hotel brand performance through fostering brand relationship orientation in the minds of consumers ترجمه عنوان مقاله بهبود عملکرد برند هتل از طریق تقویت روابط برند […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی برند مصرف کننده، جامعه و وفاداری برند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the relationship between consumer-brand identification, brand community, and brand loyalty ترجمه عنوان مقاله شناسایی برند مصرف کننده، جامعه برند و وفاداری برند فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واقعیت تقویت شده بازاریابی موبایل و روابط برند – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله We ARe at home: How augmented reality reshapes mobile marketing and consumer-brand relationships ترجمه عنوان مقاله ما در خانه هستیم: واقعیت تقویت شده بازاریابی موبایل و روابط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آمیختگی مدل تصمیم گیری گسترده با چسبندگی هزینه – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 25 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Extended Decision Model Incorporating Cost Stickiness ترجمه عنوان مقاله آمیختگی مدل تصمیم گیری گسترده با چسبندگی هزینه فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، […]

مشاهده و دانلود رایگان