مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجاری سازی و فرودگاه عملکرد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Commercialisation and airport performance: The case of Ireland’s DAA ترجمه عنوان مقاله  تجاری سازی و فرودگاه عملکرد: مورد اعتبار فرودگاه دوبلین ایرلند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  علوم فنون هوایی و مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرید مسافر نسبت به حامل کم هزینه در آسیا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Evaluation of passengers’ buying behaviors toward low cost carriers in Southeast Asia ترجمه عنوان مقاله  بررسی رفتار خرید مسافران نسبت به حامل های کم هزینه در جنوب شرقی آسیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت هواپیمایی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   An examination of the consequences of corporate social responsibility in the airline industry: Work  engagement, career satisfaction, and voice behavior ترجمه عنوان مقاله  بررسی عواقب ناشی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها در صنعت هواپیمایی: تعامل کار، رضایت شغلی و رفتار صدا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی عملکرد خود شخص

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A parsimonious explanation of observed biases when forecasting one’s own performance ترجمه عنوان مقاله   یک توضیح صرفه جو از سوگیری مشاهده شده هنگام پیش بینی عملکرد خود شخص فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار توده وار چرخه کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Herding behavior of business cycle forecasters ترجمه عنوان مقاله   رفتار توده وار پیش بینی چرخه کسب و کار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار MBA مجله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سوئیچینگ رویکرد پیش بینی نوسانات بازار نفت خام

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Forecasting crude oil market volatility: A Markov switching multifractal volatility approach ترجمه عنوان مقاله  پیش بینی نوسانات بازار نفت خام: یک سوئیچینگ رویکرد نوسانات چندفراکتالی مارکوف فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  9 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت، اقتصاد و نفت گرایش های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نسخه بتا و اسطوره بی طرفی بازار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Betas and the myth of market neutrality ترجمه عنوان مقاله  نسخه های بتا و اسطوره بی طرفی بازار فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت و حسابداری گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار MBA مجله  مجله بین […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازنگری کارایی پیش بینی نسبی کارکنان فدرال

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Revisiting the relative forecast performances of Fed staff and private forecasters: A dynamic approach ترجمه عنوان مقاله   بازنگری کارایی پیش بینی نسبی کارکنان فدرال و پیش بینی کننده های خصوصی: یک رویکرد پویا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش هموارسازی نمایی باگینگ با تجزیه STL

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Bagging exponential smoothing methods using STL decomposition and Box–Cox transformation ترجمه عنوان مقاله  روش هموارسازی نمایی باگینگ با تجزیه STL و تبدیل جعبه کاکس فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط اقتصاد، مدیریت، مهندسی فناوری اطلاعات IT و مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زمان واقعی چرخه کسب و کار نروژی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Identification and real-time forecasting of Norwegian business cycles ترجمه عنوان مقاله پیش بینی شناسایی و زمان واقعی چرخه کسب و کار نروژی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط   مدیریت گرایش های مرتبط  مدیریت کسب و کار […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی مدل سازی مرکز تماس ورودی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   Modeling and forecasting call center arrivals: A literature survey and a case study ترجمه عنوان مقاله  مدل سازی و پیش بینی مرکز تماس های ورودی: بررسی ادبیات و یک مطالعه موردی ورودی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت اقتصادی و سوگیری بی ثباتی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Time varying biases and the state of the economy ترجمه عنوان مقاله   سوگیری بی ثباتی زمانی و وضعیت اقتصادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  10 صفحه رشته های مرتبط مدیریت و اقتصاد گرایش های مرتبط مدیریت کسب و کار MBA و اقتصاد مالی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تقاضای متناوب برای مقیاس درصد خطای مطلق

  مشخصات مقاله عنوان مقاله   A new metric of absolute percentage error for intermittent demand forecasts ترجمه عنوان مقاله  مقیاس های جدید درصد خطای مطلق برای پیش بینی های تقاضای متناوب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله  11 صفحه رشته های مرتبط  مدیریت مجله  مجله بین المللی […]

مشاهده و دانلود رایگان