مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش کسب و کار و آنالیز کلان داده – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Research Landscape of Business Intelligence and Big Data analytics: A bibliometrics study ترجمه عنوان مقاله چشم انداز پژوهش هوش کسب و کار و تجزیه و تحلیل […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social Media in Crisis Management: An Evaluation and Analysis of Crisis Informatics Research ترجمه عنوان مقاله رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران: ارزیابی و […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بالا بردن همکاری امنیتی اتحادیه اروپا و استرالیا – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Enhanced European Union–Australia security cooperation through crisis management ترجمه عنوان مقاله بالا بردن همکاری امنیتی بین اتحادیه اروپا و استرالیا از طریق مدیریت بحران […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصلاحات ساختاری منطقه یورو در زمان بحران جهانی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 52 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Euro area structural reforms in times of a global crisis ترجمه عنوان مقاله اصلاحات ساختاری منطقه یورو در زمان بحران جهانی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خوش بینی و بدبینی به عنوان پیش گوی خلاقیت کارمند – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The optimism-pessimism ratio as predictor of employee creativity: the promise of duality ترجمه عنوان مقاله نسبت خوش بینی و بد بینی به عنوان پیش گوی خلاقیت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آینده بهداشت رفتاری نیروی کار – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Future of the Behavioral Health Workforce: Optimism and Opportunity ترجمه عنوان مقاله آینده بهداشت رفتاری نیروی کار: خوش بینی و فرصت فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازاریابی سلفی: کاوش خودشیفتگی در رسانه های اجتماعی – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 32 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Selfie-Marketing: Exploring Narcissism and Self-Concept in Visual User-Generated Content on Social Media ترجمه عنوان مقاله بازاریابی سلفی: کاوش خودشیفتگی و خودانگاری در محتوای دیداری تولید شده […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد صلاحیت مدیریت خدمات بهداشت و درمان – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 20 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Development and validation of health service management competencies ترجمه عنوان مقاله توسعه و اعتبار بخشی به صلاحیت های مدیریت خدمات بهداشت و درمان فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتکا خدمات بهداشت و درمانی فنلاند به مدیریت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Finnish healthcare services lean management: Health services managers’ experiences in a special health care unit ترجمه عنوان مقاله اتکا خدمات بهداشت و درمانی فنلاند به […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به کارگیری EEG در دانش عصب شناسی مصرف کننده – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 28 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Applying EEG in consumer neuroscience ترجمه عنوان مقاله به کارگیری EEG در دانش عصب شناسی مصرف کننده فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ حریم خصوصی اطلاعات تجارت اینترنتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 47 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Value-based information privacy objectives for Internet Commerce ترجمه عنوان مقاله اهداف حفظ حریم خصوصی اطلاعات مبتنی بر ارزش برای تجارت اینترنتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of privacy policy on consumers’ perceived privacy ترجمه عنوان مقاله نقش سیاست حفظ حریم خصوصی در حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخصص کمیته حسابرسی و افشاکاری های آینده – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Audit committee accounting expertise and forward-looking disclosures: A study of the US companies ترجمه عنوان مقاله تجربه و تخصص کمیته حسابرسی و افشاکاری های آینده: مطالعه […]

مشاهده و دانلود رایگان