مقاله انگلیسی رایگان در مورد خلاقیت، فرهنگ سازمانی و جنسیت – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 38 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Innovation Capacity, Organisational Culture and Gender ترجمه عنوان مقاله گنجایش خلاقیت، فرهنگ سازمانی و جنسیت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت گرایش های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مجموعه داده در فرهنگ سازمانی و عملکرد در مهمان نوازی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An integrated dataset on organisational culture, job satisfaction and performance in the hospitality industry ترجمه عنوان مقاله یک مجموعه داده یکپارچه در فرهنگ سازمانی، رضایت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت شغلی و فشار روانی کارکنان بخش مددکاری اجتماعی – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Work satisfaction and mental pressure of social workers and workers in social services ترجمه عنوان مقاله رضایت شغلی و فشار روانی کارکنان بخش مددکاری اجتماعی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترجیحات مصرف کنندگان برای برچسب زدن آلرژن مواد غذایی – NCBI 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه NCBI نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Consumer preferences for food allergen labeling ترجمه عنوان مقاله ترجیحات مصرف کنندگان برای برچسب زدن آلرژن مواد غذایی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسئله قیمت گذاری موقعیتی دوطبقه ناهمگون – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Positioning–pricing problem of heterogeneous duopoly with uncertain consumer preferences ترجمه عنوان مقاله مسئله قیمت گذاری موقعیتی دوطبقه ناهمگونی با تنظیمات نامطلوب مصرف کننده فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر عملکرد بازار B2B شخص ثالث – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 19 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A framework to identify factors affecting the performance of third-party B2B e-marketplaces: A seller’s perspective ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب برای شناسایی عوامل موثر بر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محاسبات ارتباطات تجارت به تجارت – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله B2B relationship calculus: quantifying resource effects in service-dominant logic ترجمه عنوان مقاله محاسبات ارتباطات B2B: مقدار تاثیر منابع در منطق سرویس غالب فرمت مقاله انگلیسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیامدهای ناشی از تعامل برند برای قیمت گذاری چند محصول – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 39 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Implications of parent brand inertia for multiproduct pricing ترجمه عنوان مقاله پیامدهای ناشی از تعامل برند برای قیمت گذاری چند محصول فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درک مدیریت برند داخلی و معماری برند در بخش عمومی – اسپرینگر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A brand within a brand: an integrated understanding of internal brand management and brand architecture in the public sector ترجمه عنوان مقاله یک برند در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت در تقویت برابری برند – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does corporate social responsibility contribute to strengthen brand equity? An empirical study ترجمه عنوان مقاله تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت در تقویت برابری برند فرمت مقاله […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برندهای خوب: ارزش ویژه برند اجتماعی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Brands that do good: insight into social brand equity ترجمه عنوان مقاله برندهای خوب: بینش در ارزش ویژه برند های اجتماعی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزش برند، استانداردهای حسابداری و ادغام و مالکیت – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Brand value, accounting standards, and mergers and acquisitions: “The Moribund Effect” ترجمه عنوان مقاله ارزش برند، استانداردهای حسابداری و ادغام و مالکیت: “اثر مریبوند” فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختن اظهارات پیشنهاد ارزش برند – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 11 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Constructing brand value proposition statements: a systematic literature review ترجمه عنوان مقاله ساختن اظهارات پیشنهاد ارزش برند: یک بررسی ادبی سیستماتیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان