مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی خدمات دولت الکترونیکی مشارکتی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Towards Participatory E-Government?: Learning from E-Government Project Evaluations ترجمه عنوان مقاله بررسی خدمات دولت الکترونیکی مشارکتی؟ ارزیابی های پروژه دولت الکترونیکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت در خدمات دولت الکترونیکی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 13 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Quality in e-Government services: A proposal of dimensions from the perspective of public sector employees ترجمه عنوان مقاله کیفیت در خدمات دولت الکترونیکی: طرح پیشنهادی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش تلسنترها در خدمات دولت الکترونیکی – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role telecentres play in providing e‐government services in rural areas ترجمه عنوان مقاله نقش تلسنتر ها در خدمات دولت الکترونیکی در مناطق روستایی فرمت […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش آنالیز تکنولوژی آینده گرا در دولت الکترونیکی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 18 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The role of future-oriented technology analysis in e-Government: a systematic review ترجمه عنوان مقاله نقش آنالیز تکنولوژی آینده گرا در دولت الکترونیکی: یک بررسی اصولی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر کربن، هزینه تامین مالی بدهی و اثر تعدیل کننده توجه رسانه – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Carbon risk, cost of debt financing and the moderation effect of media attention: Evidence from Chinese companies operating in high‐carbon industries ترجمه عنوان مقاله خطر […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد “درک شرکت های رستورانی” تامین مالی بدهی سهام – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 34 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله ‘Understanding restaurant firms’ debt-equity financing ترجمه عنوان مقاله “درک شرکت های رستورانی” تامین مالی بدهی سهام فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مدیریت، اقتصاد گرایش […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیر عاملان قدرتمند، تامین مالی بدهی و لیزینگ در SMEs – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Powerful CEOs, debt financing, and leasing in Chinese SMEs: Evidence from threshold model ترجمه عنوان مقاله مدیر عاملان قدرتمند، تامین مالی بدهی و لیزینگ در […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رقابت بانکی، مداخله دولتی و تامین مالی بدهی SME – امرالد 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Bank competition, government intervention and SME debt financing ترجمه عنوان مقاله رقابت بانکی، مداخله دولتی و تامین مالی بدهی SME فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر منبع تامین مالی بدهی بر خطر پیش فرض – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 42 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Does the Source of Debt Financing Affect Default Risk? ترجمه عنوان مقاله تاثیر منبع تامین مالی بدهی بر خطر پیش فرض فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خرده فروشی هوشمند B2C: تحلیل مبتنی بر ارزش – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله B2C smart retailing: A consumer-focused value-based analysis of interactions and synergies ترجمه عنوان مقاله خرده فروشی هوشمند B2C: تجزیه و تحلیل مبتنی بر ارزش محور […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تداوم رضایت شغلی چندگانه در میان فروشندگان B2B و B2C – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sequencing of multi-faceted job satisfaction across business-to-business and business-to-consumer salespeople: A multi-group analysis ترجمه عنوان مقاله تداوم رضایت شغلی چندگانه در میان فروشندگان تجارت به […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک چارچوب تعامل مشتری برای یک بستر B2B – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 17 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A customer engagement framework for a B2B context ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب تعامل مشتری برای یک بستر B2B فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اتخاذ تجارت الکترونیک B2B: عوامل تجاری – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 23 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Business-to-business e-commerce adoption: An empirical investigation of business factors ترجمه عنوان مقاله اتخاذ تجارت الکترونیک B2C: بررسی تجربی عوامل تجاری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مشاهده و دانلود رایگان