مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تحلیل پوششی داده ها برای طبقه بندی احتمالاتی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Data envelopment analysis models for probabilistic classification ترجمه عنوان مقاله مدل تحلیل پوششی داده ها برای طبقه بندی احتمالاتی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد AHP-TOPSIS فازی در راه حل های موانع لجستیک معکوس – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 16 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fuzzy AHP-TOPSIS approaches to prioritizing solutions for reverse logistics barriers ترجمه عنوان مقاله رویکرد AHP-TOPSIS فازی به اولویت بندی راه حل ها برای موانع لجستیک معکوس […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد TOPSIS فازی تعمیم یافته با ضریب همبستگی بهبود یافته – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 26 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A generalised fuzzy TOPSIS with improved closeness coefficient ترجمه عنوان مقاله TOPSIS فازی تعمیم یافته با ضریب همبستگی بهبود یافته فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت ریسک مالی – اسپرینگر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 15 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multi Criteria Decision Making in Financial Risk Management with a Multi-objective Genetic Algorithm ترجمه عنوان مقاله تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت ریسک مالی با […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تصمیم گیری چند معیاره: روندهای آینده – وایلی 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 3 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Preface to the Special Issue on Multiple Criteria Decision Making: Current Challenges and Future Trends ترجمه عنوان مقاله مقدمه ای برای درباره ی تصمیم گیری […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پشتیبانی تصمیم برای بهینه سازی مدیریت زباله – تیلور و فرانسیس 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 12 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Decision support for optimizing waste management ترجمه عنوان مقاله پشتیبانی تصمیم برای بهینه سازی مدیریت زباله فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا و کلان داده ها، قطع زنجیره ی ارزش – الزویر 2016

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2016 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Internet of Things and Big Data – The Disruption of the Value Chain and the Rise of New Software Ecosystems ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر کلان داده و قابلیت آنالیز پیش بینی در پایداری زنجیره تامین – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 44 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impact of big data & predictive analytics capability on supply chain sustainability ترجمه عنوان مقاله اثر کلان داده و قابلیت آنالیز پیش بینی در پایداری زنجیره […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تامین کنندگان زنجیره تامین پایدار با رویکرد مدلسازی – امرالد 2018

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 43 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Assessing sustainable supply chain enablers using total interpretive structural modeling approach and fuzzy-MICMAC analysis ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تامین کنندگان زنجیره تامین پایدار با رویکرد مدلسازی […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز توسط شاخص کیفیت آب – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 10 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modifying the analysis made by water quality index using multi-criteria decision making methods ترجمه عنوان مقاله اصلاح آنالیز توسط شاخص کیفیت آب با استفاده از […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ریسک در شبکه لجستیک معکوس – الزویر 2017

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2017 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 57 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis and prioritisation of risks in a reverse logistics network using hybrid multi-criteria decision making methods ترجمه عنوان مقاله آنالیز ریسک در شبکه لجستیک معکوس […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توابع خطی یکسو برای تصمیم گیری چند معیاره – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 14 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Piecewise linear value functions for multi-criteria decision-making ترجمه عنوان مقاله توابع خطی یکسو برای تصمیم گیری چند معیاره فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط […]

مشاهده و دانلود رایگان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی سیستم تولید انرژی – الزویر 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال 2018 تعداد صفحات مقاله انگلیسی 8 صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Energy production system optimization: Evidence from Pakistan ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی سیستم تولید انرژی: پاکستان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی صنایع […]

مشاهده و دانلود رایگان